Skip to main content

Monitorowanie wykorzystania oprogramowania

Wykorzystanie oprogramowania, na przykład informacja o tym, kto korzysta z aplikacji i kiedy aplikacja była ostatnio używana, jest pokazane w Sieciowym interfejsie użytkownika Snow License Manager. Dla aplikacji z zarejestrowanym użytkowaniem przedstawiane są następujące dane monitorowania wykorzystania oprogramowania:

 • Nazwa: Nazwa użytkownika, który korzystał z aplikacji.

 • Ostatnio używano: Data i czas ostatniego znanego korzystania z aplikacji.

  Używa się tu ustawień daty i czasu, na przykład strefy czasowej, z lokalnego komputera.

 • Uruchomiono: Ile razy uruchomiono aplikację.

  Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przewodnik użytkownika do agenta ewidencji Snow dla Windows.

 • Całkowity czas (dddd:gg:mm): Całkowity czas korzystania z aplikacji.

  Całkowity czas nie obejmuje czasu, gdy ekran był zablokowany, w trybie uśpienia lub zahibernowany.

  Pomija się występowanie wielu instancji tej samej aplikacji. Na przykład jeśli użytkownik ma otwartych dziesięć dokumentów programu Microsoft Word przez godzinę, to całkowity czas będzie wynosić jedną godzinę, a nie dziesięć godzin.

 • Na sesję (gg:mm): Średni czas na sesję.

  Na przykład średni czas na sesję wynosi 44 minuty, jeśli całkowity czas to 22 godziny i aplikacja została uruchomiona 30 razy.