Skip to main content

Typy niestandardowego porównania wartości

Typ niestandardowego porównania wartości to rodzaj niestandardowego wskaźnika przewidzianego dla licencji, w których nie mają zastosowania wstępnie zdefiniowane wskaźniki w Snow License Manager. Typy niestandardowego porównania wartości stosuje się w celu rozwiązania skomplikowanych sytuacji, gdzie dane muszą pochodzić z innych źródeł niż agenci Snow Inventory. Typ niestandardowego porównania wartości dostępny jest dla wskaźnika Niestandardowe porównanie wartości dla aplikacji.

Można wykorzystać niestandardowe pole jako podstawy do kalkulacji zgodności podczas używania typu niestandardowej wartości porównawczej w postaci metrycznej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pola niestandardowe.

Strona Typy niestandardowego porównania wartości pokazuje listę dodanych typów niestandardowego porównania wartości. Ta strona ma cztery kolumny: Nazwa, Opis, Użyj wartości pola niestandardowego dla zgodności oraz Do kalkulacji zgodności użyto wartości pola niestandardowego.

 • Pola wyboru w kolumnie Użyj wartości pola niestandardowego dla zgodności pokazują, czy użyto niestandardowego pola jako podstawy obliczeń zgodności dla tego typu niestandardowego porównania wartości. Pamiętaj, że na stronie Typy niestandardowego porównania wartości nie można wybrać tych pól wyboru.

 • Pola wyboru w kolumnie Do kalkulacji zgodności użyto wartości pola niestandardowego pokazują, czy dodano niestandardowe porównania wartości w systemie metrycznym dla aplikacji. Pamiętaj, że na stronie Typy niestandardowego porównania wartości nie można wybrać tych pól wyboru.

Edytuj lub dodaj typ niestandardowego porównania wartości

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać typ niestandardowego porównania wartości, kliknij Dodaj.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj typ niestandardowego porównania wartości.

  • Aby edytować typ niestandardowego porównania wartości, kliknij wiersz typu niestandardowego porównania wartości.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj typ niestandardowego porównania wartości.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę dla typu niestandardowego porównania wartości.

 3. W polu Opis opcjonalnie wpisz nazwę dla typu niestandardowego porównania wartości.

 4. Aby użyć niestandardowych pól wartości jako podstawy do kalkulacji zgodności, zaznacz pole Użyj wartości pola niestandardowego dla zgodności, a następnie wybierz pole niestandardowe z listy.

  Uwaga

  Aby użyć niestandardowych pól wartości jako podstawy do kalkulacji zgodności, niestandardowe pole musi mieć następujące właściwości:

  • Kategoria: Komputer/urządzenie mobilne

  • Typ: Cyfra

  Pole Użyj wartości pola niestandardowego dla zgodności nie zostanie pokazane, jeśli nie ma niestandardowego pola o tych wartościach.

 5. Kliknij Zapisz.

Usuń typ niestandardowego porównania wartości

 1. W wierszu typu niestandardowego porównania wartości kliknij ikonę UsuńRemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń typ niestandardowego porównania wartości.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.