Skip to main content

Widok szczegółów zamówienia Oracle

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnym zamówieniu Oracle:

  1. W oknie Przegląd Oracle i w zakładce Wersje bazy danych, kliknij wiersz odpowiedniej wersji bazy danych Oracle.

    Pojawi się Widok szczegółów wersji bazy danych.

  2. W zakładce Przegląd Oracle wybierz wiersz konkretnego zamówienia.

    Pojawi się Widok szczegółów zamówienia Oracle.

Górna część Widoku szczegółów zamówienia Oracle zawiera ogólne informacje o zamówieniu Oracle.

Numer zamówienia

Koszt

Data zamówienia

IconObjectNumber
IconCostPrice
IconDate

Numer zamówienia Oracle.

Całkowity koszt (licencji i wsparcia technicznego) zamówienia Oracle.

Data zamówienia Oracle

Dolna sekcja widoku szczegółowego zawiera szczegółowe informacje dotyczące zamówienia Oracle. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Informacje dotyczące zamówienia

Ogólne informacje dotyczące zamówienia Oracle

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe dotyczące zamówienia Oracle

Produkty

Produkty powiązane z zamówieniem Oracle.

Dokumenty

Przesłane dokumenty i linki związane z zamówieniem Oracle

Ogólne

Informacje ogólne dotyczące rejestracji zamówień Oracle