Skip to main content

Chmura

Kategoria Chmura w Snow License Manager zawiera szczegółowe informacje na temat usług w chmurze obliczeniowej, takich jak Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 oraz innych dostawców usług SaaS (Software as a Service, oprogramowanie oferowane jako usługa).

Usługi w chmurze zwane również usługami SaaS są często licencjonowane z wykorzystaniem modelu subskrypcyjnego, który można wykupić na bieżąco. Subskrypcja lub plan subskrypcyjny upoważnia użytkownika do korzystania z jednej lub kilku dołączonych aplikacji.