Skip to main content

Usuń grupę przypisań licencji Oracle

Użytkownicy mogą usuwać przypisanie więcej niż jednej licencji Oracle jednocześnie. Tylko użytkownicy, którzy mają uprawnienia Administratora licencji, mogą usuwać grupy przypisań licencji Oracle.

Przypisania licencji można usuwać z zamówień, produktów, komputerów (fizycznych i wirtualnych) oraz datacenters/klastrów.

Usuwanie przypisania licencji z co najmniej jednego zamówienia

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz widok Zamówienia.

 3. Kliknij pola wyboru dla zamówień, z których chcesz usunąć przypisania licencji.

 4. Wybierz Usuń przypisania licencji.

 5. W celu wyświetlenia wybranych zamówień, wybierz jakieś zamówienia, aby otworzyć je w nowej karcie.

 6. Wybierz Usuń przypisania licencji.

Usuwanie przypisania licencji z co najmniej jednego produktu

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz widok Zamówienia.

 3. Wybierz zamówienie.

 4. Wybierz zakładkę Produkty.

 5. Wybierz Zarządzaj przypisaniami licencji.

 6. Kliknij pola wyboru dla produktów, z których chcesz usunąć przypisania licencji.

 7. Wybierz Usuń przypisania licencji z wybranych produktów.

Usuwanie przypisania licencji z co najmniej jednego komputera/datacenters/klastra

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz Przypisania licencji.

 3. Wybierz Maszyny wirtualne, Serwery fizyczne lub Datacenters.

 4. Wybierz Zarządzaj przypisaniami licencji.

 5. Kliknij pola wyboru dla komputerów i/lub datacenters/klastrów, z których chcesz usunąć przypisania licencji.

 6. Wybierz Usuń przypisania licencji.

Usuwanie przypisania licencji z jednego komputera/datacenters/klastra

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz Przypisania licencji.

 3. Wybierz Maszyny wirtualne, Serwery fizyczne lub Datacenters.

 4. Wybierz komputer/datacenter.

 5. Wybierz etykietę z nazwą na przykład Zgodne, Niezgodne lub Problemy z produktem.

  Obraz – jak w podanym przykładzie – zostaje wyświetlony po lewej stronie ekranu.

  oracle_compliant.png
 6. Kliknij pola wyboru dla typów licencji, których przypisania mają zostać usunięte.

 7. Wybierz Usuń przypisanie.