Skip to main content

Licencja subskrypcyjna

Zamiast dokonywać zakupu licencji, można subskrybować prawo do użytkowania aplikacji. Licencja subskrypcyjna jest ważna tylko przez określony czas. Po zakończeniu tego okresu licencja nie będzie uwzględniana podczas kalkulacji zgodności. W przypadku licencji subskrypcyjnych powiązanych z umowami subskrypcyjnymi za okres ważności subskrypcji uznaje się okres obowiązywania umowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Umowa subskrypcyjna.

Informacje o licencjach subskrypcyjnych, których okres ważności upłynął, można znaleźć w Snow License Manager tutaj:

  • W Szczegółach aplikacji oraz w zakładce Zgodności przedstawiane są informacje o liczbie Wygasających licencja subskrypcyjnych.