Skip to main content

Zadanie aktualizacji danych

Zadanie aktualizacji danych to powtarzające się codziennie zadanie przetwarzania wsadowego w Microsoft SQL, służące do przesyłania, przekształcania i normalizacji nowych i zaktualizowanych danych Snow Inventory do Snow License Manager. Domyślnie zadanie aktualizacji danych uruchamiane jest o 21:00.

Podczas zadania aktualizacji danych użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp i pracować z zasobami ewidencji, np. komputerami i użytkownikami. Strona lub obszar chwilowo przetwarzane przez zadanie aktualizacji danych stają się przez chwilę niedostępne. Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do takiej strony lub obszaru, wyświetlana jest informacja o tymczasowym braku dostępu do strony.

Dostęp do strony lub obszaru ograniczany jest głównie po to, aby zapobiec prezentowaniu niespójnych danych i podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych w oparciu o niekompletne dane.

Zadanie aktualizacji danych śledzi proces przetwarzania oraz blokuje i odblokowuje niedostępne lub dostępne obszary Snow License Manager. Ponieważ dane raportów pochodzą są z wielu różnych części Snow License Manager, raporty stanowią największą część zablokowanych elementów po uruchomieniu zadania aktualizacji danych w Snow License Manager.

Aby pokazać status zadania aktualizacji danych:

  • Wybierz Status zadania aktualizacji danych na pasku narzędzi.

    Pojawi się okno Status zadania aktualizacji danych.

Uwaga

Użytkownicy, których konta zapewniają dostęp do Centrum zarządzania i konfiguracji Snow mogą zmienić godzinę automatycznego uruchomienia zadania aktualizacji danych. Więcej informacji zawiera dokument Podręcznik użytkownika: Centrum zarządzania i konfiguracji Snow dla Snow License Manager 9.