Skip to main content

Zaktualizuj licencję

Licencje można aktualizować w ramach zakupu pojedynczej licencji lub jednocześnie w ramach wielu licencji. Jednak wybrane licencje muszą należeć do tej samej rodziny aplikacji. Należy pamiętać, że można aktualizować tylko istniejące licencje.

Aby zaktualizować jedną lub więcej licencji:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby zaktualizować pojedynczą licencję:

   1. Przejdź do licencji, która ma zostać zaktualizowana.

   2. W menu kontekstowym kliknij Zaktualizuj licencję.

  • Aby zaktualizować wiele licencji na raz:

   1. W menu Licencje kliknij opcję Pokaż listę wszystkich licencji.

   2. Aby wybrać licencje, kliknij pola wyboru znajdujące się po lewej stronie.

   3. W menu kontekstowym kliknij Zaktualizuj.

 2. Pojawi się widok Dodaj licencję.

 3. W zakładce Licencje podstawowe podana jest liczba Dostępnych licencji bazowych. W polu Licencje bazowe do aktualizacji dla aplikacji wpisz liczbę licencji podstawowych do aktualizacji, a w polu Liczba aktualizacji podaj liczbę wykonywanych aktualizacji.

 4. W zakładce Zakup wybierz aplikację przeznaczoną do aktualizacji, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę wyszukiwania.

   Pojawi się okno dialogowe Znajdź aplikację.

  2. Wybierz, aby wyszukać według nazwy aplikacji lub SKU.

  3. Wpisz kryteria wyszukiwania i kliknij Szukaj.

  4. Wybierz aplikację z wyświetlonej listy, a następnie kliknij OK.

 5. Wprowadź pozostałe informacje o zakupie licencji zgodnie z Dodaj zakup licencji.

przykład 14.

Oprogramowanie Snow License Manager 9 pozwala na zmianę wskaźnika licencji podczas aktualizacji. Przykładowo domyślny wskaźnik dla licencji na Windows Server 2008 R2 Standard to Instalacje. W przypadku aktualizacji tej licencji do wersji Windows Server 2012 R2 Standard, zaktualizowana licencja może wykorzystywać Liczbę procesorów jako wskaźnik, który jest wskaźnikiem domyślnym stosowanym przez Microsoft dla tej wersji oprogramowania Windows Server. Następnie licencję na Windows Server 2012 R2 Standard można zaktualizować do wersji Windows Server 2016 Standard i używać Liczby rdzeni procesora jako wskaźnika.

W przypadku zaktualizowanej licencji można określić liczbę Licencji bazowych do aktualizacji oraz Liczbę aktualizacji.

Aktualizacje licencji można monitorować za pomocą oprogramowania Snow License Manager w zakładce Zakup. W przypadku wyświetlania informacji o licencji zaktualizowanych lub użytych jako podstawa do aktualizacji dostępne będą odpowiednio łącze Pokaż licencje podstawowe i Pokaż aktualizacje.