Skip to main content

Importuj dane

Importowanie danych to funkcja oparta na kreatorze importu danych. W zależności od typu importu tworzone są nowe obiekty lub istniejące obiekty są aktualizowane o nowe metadane.

Aby zaimportować nowe lub zaktualizowane informacje, użyj pliku Excel (XLS lub XLSX) lub CSV (Comma Separated Values) z danymi importu. Informacje mogą być importowane do wstępnie zdefiniowanych pól i do większości pól niestandardowych mających zastosowanie do kategorii (z wyjątkiem pól niestandardowych typu waluta).

Uwaga

Dostępne typy importu zależą od uprawnień dostępu zalogowanego użytkownika.

Dla każdego typu importu/aktualizacji istnieje dedykowany kreator. Kreatory te przeprowadzą Cię przez proces importu/aktualizacji. Procedura ta jest opisana w Uruchom import i składa się z następujących kroków:

 1. Prześlij źródło danych.

 2. Importuj ustawienia.

 3. Mapowanie pól.

 4. Przejrzyj importowane dane.

 5. Importuj.

Import plików MLS, tj. oświadczenia licencyjnego firmy Microsoft opisano w Import plików Microsoft License Statement (MLS).

Aby zaimportować plik, musi on zostać zweryfikowany, a nazwy kolumn pliku źródłowego importu muszą być zmapowane do odpowiednich pól w programie Snow License Manager.

Plik źródłowy importu

Plik źródłowy importu może posiadać format Excel (.xls lub .xlsx) lub CSV i można używać zarówno plików źródłowych z nagłówkami plików lub bez nich. Należy pamiętać, że pliki CSV muszą być zakodowane w standardzie UTF-8. Informacje mogą być importowane do wstępnie zdefiniowanych pól i do większości pól niestandardowych mających zastosowanie do kategorii (z wyjątkiem pól niestandardowych typu waluta).

Aby pobrać szablony importu danych do aplikacji Snow License Manager:

 1. W menu Strona główna kliknij Importuj dane.

  Pojawi się widok Importuj dane.

 2. Kliknij Importuj szablony.

  Pojawi się okno dialogowe Importuj szablony.

 3. Wybierz szablon importu z listy, a następnie wybierz Pobierz.

  Szablon zostanie pobrany.

Uwaga

Nazwy kolumn pliku źródłowego (jeśli są) nie muszą być takie same jak nazwy pól docelowych w programie Snow License Manager.

Aby import nowych lub zaktualizowanych informacji w programie Snow License Manager przebiegł pomyślnie, należy podać określone informacje. Więcej szczegółowych informacji na temat wymaganych danych importowania oraz tego, gdzie można znaleźć te dane w Snow License Manager po imporcie, patrz dokument Opis pola importowania danych.

Weryfikacja danych

Aby sprawdzić, czy źródłowy plik importu zawiera wyłącznie dozwolone typy danych i wartości, funkcja Importuj dane sprawdza poprawność danych przed ich zaimportowaniem. Podczas podglądu importu błędy są podświetlane na czerwono. Najedź kursorem na pole, aby wyświetlić więcej informacji o błędzie.

Błędy i konflikty podświetlone na czerwono uniemożliwiają import/aktualizację danych.

Dane można aktualizować tylko w przypadku obiektu, który już istnieje w programie Snow License Manager. Jeśli dane importu nie są zgodne z obiektem w bazie danych, nie można kontynuować aktualizacji tego konkretnego obiektu.

Mapowanie pól

W kroku Mapowania pól importu nazwy kolumn pliku źródłowego importu są zmapowane do odpowiednich pól w programie Snow License Manager. Jeśli plik źródłowy importu nie posiada nagłówka, zamiast niego można użyć opcji mapowania według indeksu. Oznacza to, że pola importu pliku źródłowego będą identyfikowane przez indeks (pozycja kolumny 0, 1, 2 itd.) zamiast tekstu (nagłówek kolumny).