Skip to main content

Zarządzanie okresami kosztowymi w obszarze przeglądu SaaS

Dowiedz się, w jaki sposób dodawać i usuwać okresy kosztowe subskrypcji SaaS w Snow License Manager.

Dodaj okresy kosztowe

Okres kosztowy jest ważny do momentu dodania nowego okresu. W związku z tym, jeśli koszt licencji lub planu subskrypcji ulegnie zmianie, należy dodać nowy okres kosztowy. Możliwe jest dodawanie zarówno minionych, jak i przyszłych okresów kosztowych. Możliwe jest jednak dodanie minionego okresu kosztowego tylko w przypadku zaimportowania danych użytkowników za ten okres.

 1. W zakładce Całkowity koszt miesięczny dla typu subskrypcji wybierz Edytuj okresy do kalkulacji kosztów.

  Pojawi się okno dialogowe Okresy do kalkulacji kosztów.

 2. Wybierz Dodaj nowy okres kosztowy.

 3. Wybierz miesiąc i rok, w którym rozpoczyna się okres.

 4. Ustaw cenę za plan subskrypcyjny lub subskrypcję, a następnie wybierz walutę dla danego okresu.

  Uwaga

  W przypadku subskrypcji SaaS model kosztowy może się różnić i zależy od dostawcy usług.

 5. Wybierz Dodaj okres.

  Trwa przetwarzanie wybranego okresu kosztowego.

 6. Wybierz Zamknij.

 7. Jeśli okres rozliczeniowy nie zostanie automatycznie dodany, odśwież stronę.

Usuwanie okresów kosztowych

Nie można edytować okresu kosztowego, ale możliwe jest jego usunięcie.

 1. W zakładce Całkowity koszt miesięczny dla typu subskrypcji wybierz Edytuj okresy do kalkulacji kosztów.

  Pojawi się okno dialogowe Okresy do kalkulacji kosztów.

 2. Wybierz Usuń dla okresu kosztowego, który ma zostać usunięty.

 3. Wybierz przycisk Tak, usuń okres.

  Trwa przetwarzanie wybranego okresu kosztowego.

 4. Wybierz Zamknij.

 5. Jeśli okres kosztowy nie zostanie automatycznie usunięty, odśwież stronę.