Statusy licencji Oracle

W widoku Przypisania licencji zakładki Przegląd Oracle > Uprawnienia widoczne są następujące statusy zgodności licencji Oracle dla maszyn wirtualnych, serwera fizycznego oraz datacenters/klastrów:

Nazwa statusu

Opis

Zgodne

Posiada przypisane licencje dla każdego zewidencjonowanego wdrożonego produktu Oracle, w oparciu o skalkulowane wymagania licencji

Dane niekompletne

Posiada zewidencjonowane wdrożone produkty Oracle, jednak nie można w sposób precyzyjny skalkulować wymagań licencji

Niezgodne

Nie posiada przypisanych licencji dla każdego zewidencjonowanego wdrożonego produktu Oracle, w oparciu o skalkulowane wymagania licencji

Problemy z produktem

Naruszono zasady dotyczące zewidencjonowanych wdrożonych Oracle Database Standard Edition związane z maksymalną liczbą zajmowanych gniazd.

Brak produktów

Brak zewidencjonowanych wdrożonych produktów Oracle, konieczność wykluczenia z przeglądu zgodności Oracle

Uwaga

Informacje o przypisywaniu licencji do niezgodnego oprogramowania Oracle Database i Middleware zawiera część Przypisz licencje Oracle.