Skip to main content

Aplikacje sieciowe

Możliwe jest zbieranie informacji i mierzenie wykorzystania aplikacji w chmurze obliczeniowej/aplikacji sieciowych. Niezależnie od używanego typu binarnego (standardowa aplikacja, przeglądarka itp.), rozwiązanie do mierzenia aktywności sieciowej Snow mierzy ruch HTTP/HTTPS dla hostów, które zostały skonfigurowane. Wynik przedstawiany jest w Snow License Manager tak jak dla standardowych aplikacji, z większością funkcji dostępnych dla standardowych aplikacji.

Konfigurację aplikacji w chmurze obliczeniowej/aplikacji sieciowych, które mają być monitorowane określa się poprzez zadanie Aplikacje sieciowe.

Po dodaniu i aktywowaniu aplikacji sieciowe, reguły rozpoznawania oprogramowania tworzone są automatycznie. Oznacza to, że wszelki użycie aplikacji w chmurze obliczeniowej/aplikacji sieciowych, które pasuje do wprowadzonych wzorów, zostanie zidentyfikowane i przedstawione w Snow License Manager.

Dodaj lub edytuj aplikację sieciową

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać aplikację sieciową, kliknij Dodaj aplikację sieciową.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj aplikację sieciową.

  • Aby edytować aplikację sieciową, kliknij na wiersz aplikacji sieciowej.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj aplikację sieciową.

 2. Wybierz Nazwa grupy klienta oraz Konfiguracja klienta z podanych list.

 3. Wpisz Nazwę dla aplikacji sieciowej. Jest to nazwa, która będzie używana w Snow License Manager.

 4. W polu Wzory wpisz nazwę domeny aplikacji sieciowej (niedozwolone jest użycie znaków wieloznacznych). Należy używać nazw domen, a nie adresów URL. Można wpisać kilka nazw domen, ale tylko jedną w danym wierszu.

  • Przykład: portal.microsoftonline.com

 5. Aby aktywować aplikację sieciową, zaznacz pole Aktywne. Jeśli pole pozostanie niezaznaczone, Snow License Manager nie będzie mierzyć użycia aplikacji sieciowej.

 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga

Dodana aplikacja sieciowa będzie miała zastosowanie wyłącznie do określone grupy i konfiguracji. Jeśli ma być mierzonych kilka grup i konfiguracji, należy utworzyć jedną aplikację sieciową dla każdej grupy i kombinacji konfiguracyjnej.

Usuń aplikację sieciową

 1. W wierszu aplikacji sieciowej kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń aplikację sieciową.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.