Skip to main content

Zasady przyznawania licencji

W celu zapewnienia prawidłowych rejestracji licencji możliwe jest zarządzanie i dostosowanie procesu rejestracji licencji. Można oznaczyć pola jako wymagane, dodawać listy ze wstępnie zdefiniowanymi opcjami oraz dodawać opisy, które jasno określają zamierzony cel danego pola.

Widok Zasady przyznawania licencji pokazuje listę wszystkich pól związanych z rejestracją licencji.

  • Aby dodać opis, oznaczyć pole jako wymagane i/lub dodać listę wielokrotnego wyboru, kliknij na wiersz zasad przyznawania licencji.

Uwaga

Pola wskazane jako Wymagane w Zasadach przyznawania licencji muszą zostać uzupełnione na etapie rejestracji licencji. Jeśli informacje nie zostaną podane, nie uda się zapisać licencji, nawet jako licencji niekompletnej.