Skip to main content

Edytuj zamówienia Oracle

Istnieją dwie różne procedury edycji Zamówień Oracle. Pierwsza procedura opisuje sposób edycji pojedynczego Zamówienia Oracle. Druga procedura opisuje sposób jednoczesnej edycji kilku Zamówień Oracle. Jednak druga procedura może być także wykorzystana do edycji pojedynczego zamówienia.

W celu edycji pojedynczego Zamówienia Oracle:

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz widok Zamówienia.

 3. Wybierz wiersz dla tego zamówienia, które chcesz edytować.

  Pojawi się Widok szczegółów zamówienia Oracle.

 4. Wybierz Edytuj zamówienie.

 5. Edytuj pola w kartach Informacje o zamówieniu i Produkty zgodnie z

 6. Wybierz Zapisz.

W celu edycji jednego lub kilku Zamówień Oracle jednocześnie wykonaj następujące kroki:

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz widok Zamówienia.

 3. Z Listy zamówień Oracle wybierz pola wyboru dla zamówień, które chcesz edytować.

 4. Wybierz Edytuj.

 5. W celu wyświetlenia wybranych zamówień, wybierz Wyświetl wybrane zamówienia, a następnie wybierz zamówienie, aby otworzyć je w nowej karcie.

 6. Wybierz na przykład Ogólne lub Dodatkowe informacje, a następnie wybierz te pola, które chcesz edytować.

 7. Edytuj wybrane pola, a następnie wybierz Kontynuuj.

  Uwaga

  Jeśli wybrane przez Ciebie pola już mają wartość, wtedy zostanie to wskazane przez liczbę pól z wartością na zielonym tle.

  Jeśli wybrane przez Ciebie pola są puste, wtedy zostanie to wskazane przez liczbę pustych pul na niebieskim tle.

  Zmiany dokonane tutaj będą miały zastosowanie do wszystkich wybranych zamówień. Jeśli pozostawisz puste pole, wartość w tym polu zostanie usunięta.

 8. Sprawdź wprowadzone zmiany, a po zakończeniu, wybierz Zakończ.