Skip to main content

Zgodność

Termin „zgodność” stosuje się, aby wskazać, że organizacja legalnie i poprawnie korzysta z licencji, to znaczy, że organizacja posiada odpowiednią liczbę licencji wymaganych do korzystania z aplikacji.

Snow License Manager regularnie ustala status zgodności dla środowiska informatycznego. Oznacza to, że zainstalowane aplikacje odpowiadają ewidencji zakupionych licencji.

Jeśli odnotowano licencje dla wszystkich aplikacji, które ich wymagają, organizacja otrzymuje status zgodności. Organizacja ze zbyt dużą liczba licencji nadal posiada status zgodności, a organizacja ze zbyt małą liczbą licencji nie uzyskuje statusu zgodności. Istnieją oczywiście aplikacje, z których można korzystać bezpłatnie bez żadnej licencji. Aplikacje te nie mają wpływu na zgodność.

Wymóg licencji

Wymóg licencji określa liczbę licencji wymaganych do zapewnienia zgodności danej aplikacji z wybranym wskaźnikiem. Na przykład dla aplikacji z domyślnym wskaźnikiem Instalacje, wymóg licencji określa liczbę instalacji aplikacji, która wymaga licencji.

Wymóg licencji określa liczbę wymaganych, oddzielnych licencji. Aplikacje zainstalowane jako część pakietu nie są wliczane, ponieważ wymagają one licencji pakietowej.

Wymóg licencji dla aplikacji wskazuje grafika w Widoku szczegółów aplikacji, patrz Aplikacja.

Monitorowanie licencji

Funkcja monitorowania licencji w Snow License Manager dostarcza administratorowi szczegółowych informacji o statusie uprawnień każdej aplikacji. Status uprawnień określa, w jakim stopniu konsument (komputer, użytkownik lub urządzenie) jest objęty dostępnymi uprawnieniami. Administrator otrzymuje podgląd tego, jakie licencje i jakie umowy obejmują danego konsumenta, co ogranicza ryzyko wydania licencji temu samemu konsumentowi dwukrotnie. Informacja ta jest dostępna zarówno w szczegółach aplikacji, jak i w szczegółach komputera, użytkownika i urządzenia.