Skip to main content

Lista alertów

Lista alertów pokazuje w postaci listy podsumowanie aktywnych alertów dla wszystkich kategorii oraz diagramy kołowe dla Statusu ewidencji oraz Zgodności.

Domyślnie w tym widoku wyświetlane są wszystkie aktywne alerty.

  • Aby zawęzić kategorię alertów, kliknij Filtruj w prawnym górnym rogu, a następnie kliknij, aby wybrać kategorie.