Skip to main content

Wymagania wstępne

W celu zapełnienia stron Microsoft 365 w Snow License Manager danymi, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji. W celu uzyskania dokładnych danych i spostrzeżeń należy dodać okresy kosztowe i połączyć użytkowników.

Uwagi

W celu zapełnienia stron Microsoft 365 danymi, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji. W celu uzyskania dokładnych danych i spostrzeżeń należy dodać okresy kosztowe i połączyć użytkowników.

Dodaj źródła ewidencji

W celu przesłania informacji na temat subskrypcji, użytkowników, aplikacji i aktywności do stron Microsoft 365, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji.

Dodaj okresy kosztowe i powiąż użytkowników

W celu uzyskania dokładnych statystyk i spostrzeżeń na stronach Microsoft 365, należy ręcznie dodać okresy kosztowe oraz powiązać użytkowników Microsoft 365 z zewidencjonowanymi użytkownikami Snow.

  • Dodaj okresy kosztowe

    Informacje zaimportowane z portalu Microsoft 365 zawierają jedynie łączną liczbę subskrypcji i liczbę subskrypcji przypisanych do użytkowników. W portalu brak informacji na temat kosztów subskrypcji Microsoft 365, dlatego należy ręcznie dodać okresy kosztowe.

    Patrz Zarządzanie okresami kosztowymi, aby uzyskać informacje na temat dodawania, edycji i usuwania okresów kosztowych na stronie Koszt.

  • Powiąż użytkowników

    Aby możliwe było automatyczne wykrywanie zakresu licencji na aplikacje, użytkownicy gromadzeni ze źródeł ewidencji muszą być powiązani z użytkownikami portalu Microsoft 365. Użycie aplikacji na serwerach przedsiębiorstwa można wtedy połączyć z odpowiednim użytkownikiem i planem subskrypcyjnym.

    Ręczne powiązanie i cofanie powiązania odbywa się na stronie Powiąż użytkowników. Patrz Zarządzaj powiązaniami użytkowników, w którym opisano sposób konfiguracji automatycznego powiązania, ręcznego powiązania i cofania powiązania użytkowników.