Skip to main content

Produkty z bazy danych Oracle

Wydawanie licencji na produkty Oracle jest złożonym procesem ze skomplikowanymi regułami i zależnościami. W celu określenia, czy uzyskano prawidłową licencję, należy dokładnie wiedzieć, które produkty Oracle są zainstalowane i użytkowane w danym środowisku informatycznym oraz znać konfigurację serwerów obsługujących Oracle. Należy również mieć pełną kontrolę nad wszystkimi umowami i zamówieniami Oracle.

Oracle Management Option (OMO) to produkt opracowany przez Snow Software w celu zarządzania produktami z bazy danych Oracle. Skan ewidencji Oracle Management Option automatycznie dostarcza szczegóły wszystkich produktów Oracle oraz instancji w bazie danych. Skan opiera się na skryptach Oracle LMS (License Management Services) i odbywa się zgodnie z wytycznymi LMS, zapewniając pełną kompatybilność z Oracle. Wynik skanu ewidencji jest przedstawiany w SLM Web UI.

Chociaż skan ewidencji automatycznie dostarcza niezbędnych informacji, to wszystkie umowy i zamówienia Oracle należy zarejestrować ręcznie. Należy również ręczne powiązać zamówienia Oracle z serwerami Oracle. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące procesu rejestracji, patrz Zarejestruj zakup Oracle

Dla produktów z bazy danych Oracle nie wykonuje się żadnej automatycznej kalkulacji zgodności w Snow License Manager. Jednakże, mając wszystkie dane dostępne w jednym miejscu, osoba odpowiedzialna za wydawanie licencji Oracle może być pewna, że zawsze ma prawidłowe i aktualne informacje o wdrożeniach, zamówieniach, opcjach oraz paczkach zarządzania, aby zapewnić zgodność prawną. Snow License Manager obsługuje proces analizy zgodności poprzez dedykowane raporty i alerty na temat serwerów Oracle, które nie są objęte licencją. Możliwe jest również generowanie i eksportowanie raportów w wymaganym formacie przy przesyłaniu deklaracji do Oracle, tzn. raportu Oracle Server Worksheet (OSW).