Skip to main content

Nieprawidłowe przypisania licencji

Licencję uznaje się za nieprawidłowo przypisaną, gdy zarejestrowano zakup licencji z typem przypisania i liczbą oraz dokonano przypisań, ale mogły zmienić się warunki.

Uwaga

Tylko licencje z typem przypisania Komputer/datacenter lub Użytkownik mogą zostać uznane za nieprawidłowo przypisane. Licencje z typem przypisania Organizacja lub Grupa są automatycznie dystrybuowane w konkretnej organizacji lub obejmują konkretną grupę.

Przykłady sytuacji, w których licencję uznaje się za nieprawidłowo przypisaną:

  • Licencję przypisano do usuniętego użytkownika lub komputera, bądź do nieaktywnego komputera.

  • Licencję przypisano do komputera/datacenter, ale przypisana liczba przekracza wymaganą liczbę.

  • Licencję przypisano do komputera/datacenter, ale aplikacja/rodzina aplikacji nie jest zainstalowana na tym komputerze/datacenter.

  • Licencję przypisano do użytkownika, który nie używał tej aplikacji, ani żadnej innej aplikacji z danej rodziny w danym okresie monitorowania wskaźników.

Informacje o nieprawidłowo przypisanych licencjach można znaleźć w Snow License Manager tutaj:

  • W Szczegółach aplikacji oraz w zakładce Zgodności można zobaczyć informacje o licencjach z Nieprawidłowymi przypisaniami.

  • W raporcie Wszystkie licencje należy dodać kolumnę Nieprawidłowe przypisanie z menu wyboru Kolumny.

  • W raporcie alertu Nieprawidłowe przypisania licencji oraz w kolumnie Powody nieprawidłowych przypisań.

W przypadku typu przypisania: Komputer/datacenter

  • W Szczegółach licencji oraz w zakładce Przypisanie można zobaczyć przyczyny wszelkich rozbieżności.