Skip to main content

Edytuj umowę

Aby edytować umowę, inną niż umowa Oracle:

 1. W menu Umowy kliknij Pokaż listę wszystkich umów lub Szukaj umów i znajdź umowę, którą chcesz edytować.

 2. Kliknij wiersz umowy.

  Pojawi się Widok szczegółów umowy.

 3. W menu kontekstowym kliknij Edytuj umowę.

 4. Dokonaj edycji informacji w polach zakładek zgodnie z Dodaj umowę.

 5. Kliknij Zapisz.

Aby edytować umowę Oracle:

 1. W menu Enterprise kliknij Przegląd Oracle.

 2. W zakładce Uprawnienia kliknij przycisk Umowy.

 3. Kliknij wiersz umowy.

  Pojawi się Widok szczegółów zamówienia Oracle.

 4. Dokonaj edycji informacji w polach zakładek zgodnie z Dodaj umowę.

 5. Kliknij Zapisz.