Skip to main content

Przegląd SaaS

Przegląd SaaS umożliwia wstępny przegląd następujących informacji: dostawcy SaaS (ang. Software-as-a-Service, oprogramowanie oferowane jako usługa), z usług których korzysta organizacja, użytkownicy korzystający z SaaS oraz w jakim zakresie. W przypadku wielu dostawców usług SaaS przegląd pokazuje na przykład, ile subskrypcji zostało zakupionych, komu przypisano subskrypcję oraz jaki jest ich koszt.

Informacje są importowane od dostawców usług poprzez łącznik Snow Integration – patrz Podręcznik użytkownika dla łączników SaaS.

Informacje w przeglądzie SaaS są przedstawione w postaci zakładek z treściami. W każdej zakładce z treścią wykres umożliwia użytkownikowi przeanalizowanie informacji w danym okresie, a tabela umożliwia analizę szczegółowych danych od czasu ostatniego importu.

Funkcjonalność ta jest podzielona na trzy poziomy, począwszy od poziomu zbiorczego, po bardziej szczegółowe podziały i zestawienia. Kliknij dostawcę usług SaaS, żeby zobaczyć więcej szczegółowych informacji dla konkretnego dostawcy SaaS, a następnie kliknij subskrypcję, aby zobaczyć więcej szczegółowych informacji dla konkretnego typu subskrypcji. Poniższa tabela opisuje pierwszy poziom informacji.

Zakładka Treść

Opis

Całkowita liczba kont użytkowników

Wykres umożliwia użytkownikowi śledzenie całkowitej liczby kont użytkowników SaaS w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Tabela pokazuje wszystkie konta użytkowników SaaS według dostawcy od czasu ostatniego importu oraz na ilu kontach odnotowano czynność logowania.

Całkowity koszt miesięczny

Wykres umożliwia użytkownikowi prześledzenie kosztów subskrypcji SaaS w ostatnich 12 miesiącach.

Tabela przedstawia dostawców usług SaaS oraz powiązane koszty od czasu najnowszego importu.

Uwaga

Snow License Manager importuje informacje od dostawców usług SaaS na temat całkowitej liczby subskrypcji oraz liczby subskrypcji, które zostały przypisane użytkownikom. Jednak u dostawców usług nie ma informacji o kosztach subskrypcji. Zatem okresy kosztowe należy dodać w Snow License Manager ręcznie, aby możliwe było ich przeanalizowanie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dodać okresy kosztowe, patrz Edytuj informacje o kosztach.