Skip to main content

Aktualizacja i powrót do poprzedniej wersji

Aktualizacja i powrót do poprzedniej wersji odnoszą się do rozszerzonego prawa użytkowania licencji nie tylko dla aplikacji, dla której została zakupiona, ale również dla kilku poprzednich i/lub kolejnych jej wersji. Ścieżka aktualizacji/powrotu do poprzedniej wersji określa wersje, do których aplikacje może zostać zaktualizowana lub do których można wrócić, oraz w jakiej kolejności – aby nadal można było korzystać z nich na tej samej licencji. Ścieżki ułatwiają również śledzenie oryginalnej licencji pod kątem zaktualizowanych licencji, niezależnie od tego, czy producent lub aplikacja zmienili nazwę.

Powszechnym przykładem praw aktualizacji są umowy aktualizacji automatycznych, które uprawniają użytkownika do otrzymywania na bieżąco nowo wprowadzanych wersji aplikacji, bez odnawiania licencji.

Licencje z prawami powrotu do poprzedniej wersji również oferują elastyczność, jak w poniższym przykładzie.

przykład 1.

Zakupiono 100 licencji dla Aplikacji w wersji nr 10, które obejmują również dwie poprzednie wersje. Można wykorzystać te licencje, aby uzyskać łącznie 100 instalacji Aplikacji w wersji nr 10, 9 i/lub 8. W przypadku, gdy którykolwiek z użytkowników zechce dokonać aktualizacji Aplikacji w wersji nr 9 lub Aplikacji w wersji nr 8 do Aplikacji w wersji nr 10, może to zrobić w ramach tej samej licencji.Zautomatyzowana obsługa aktualizacji i powrotów do poprzednich wersji

Snow License Manager oferuje pełne wsparcie dla zautomatyzowanej obsługi aktualizacji i powrotów do poprzednich wersji. Prawa aktualizacji/powrotu do poprzedniej wersji stanowią część analizy ramach usługi rozpoznawania oprogramowania, a jej wyniki pozostają w Snow License Manager.

Aby aktywować skomputeryzowane dane wywiadowcze, należy upewnić się, że wybrano odpowiednie ustawienia umowy, licencji oraz aplikacji:

  • Prawa aktualizacji

    Prawa aktualizacji można aktywować dla umowy lub dla każdego zakupu licencji. Uprawnienia do aktualizacji zostaną zastosowane do najwyższej wersji, jak określono w danej licencji/umowie.

  • Prawa powrotu do poprzedniej wersji

    Prawa powrotu do poprzedniej wersji należny aktywować dla aplikacji oraz dla każdego zakupu licencji. Opcjonalnie może zdefiniować ścieżkę powrotu do poprzedniej wersji ręcznie, poprzez dodanie lub usunięcie wersji aplikacji i zmianę kolejności. Ręczne zdefiniowanie ścieżki zastąpią prawa do edycji krzyżowej i ścieżki powrotu do poprzedniej wersji określone przez usługę rozpoznawania oprogramowania (Software Recognition Service).

Data wydania

W przypadku licencji przypisanych do umowy z automatycznie aktywowanymi aktualizacjami, data wydania aplikacji ma kluczowe znaczenie. Licencje te zezwalają na korzystanie z najnowszej dostępnej wersji aplikacji w okresie obowiązywania umowy – a także po upływie terminu obowiązywania umowy. Innymi słowy, jeśli nowa wersja została wydana w okresie obowiązywania umowy, można dokonać aktualizacji do tej wersji również po wygaśnięciu umowy, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Data wydania dla każdej aplikacji jest pobierana z usługi rozpoznawania oprogramowania (Software Recognition Service) i przedstawiana w Snow License Manager. Można skorzystać z tej informacji, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość dokonania aktualizacji dla użytkowników do późniejszych wersji bez dodatkowych opłat. Informacje te wykorzystywane są również przez system do kalkulacji zgodności w celu optymalizacji alokacji licencji.