Skip to main content

Opcje pakietowe

Licencjonowanie pakietów aplikacji jest usuwane (lub przywracane) na komputerze, na którym jest zainstalowany pakiet.

Usuń licencję pakietową

 1. Przejdź do aplikacji, z której ma zostać usunięta licencja pakietowa.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj aplikację.

 3. W zakładce Opcje pakietowe znajdź komputer, z którego ma zostać usunięta licencja pakietowa, i kliknij opcję Rozdziel pakiet.

 4. Kliknij Zapisz.

  Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie wprowadzonych zmian. Kliknij OK.

 5. Na zakładce Komputery w widoku Szczegóły aplikacji, w kolumnie Uwaga pojawi się tekst UB.

 6. Wybierz opcję Rekalkuluj zgodność w menu rozwijanym pod nazwą użytkownika.

 7. Odśwież widok przeglądarki.

 8. Dane ukazane w widoku Szczegóły aplikacji będą odzwierciedlać wprowadzone zmiany.

Przywróć licencję pakietową

 1. Przejdź do aplikacji, dla której ma zostać przywrócona licencja pakietowa.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj aplikację.

 3. W zakładce Opcje pakietowe znajdź komputer, na którym ma zostać przywrócona licencja pakietowa, i kliknij opcję Włącz do pakietu.

 4. Kliknij Zapisz.

  Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie wprowadzonych zmian. Kliknij OK.

 5. Wybierz opcję Rekalkuluj zgodność w menu rozwijanym pod nazwą użytkownika.

 6. Odśwież widok przeglądarki.

 7. Dane ukazane w widoku Szczegóły aplikacji będą odzwierciedlać wprowadzone zmiany.