Skip to main content

Prawa użytkowania VM

Niektóre reguły licencyjne umożliwiają objęcie licencją nie tylko fizycznego hosta, ale również powiązane maszyny wirtualne. W przypadku praw użytkowania VM, każda instalacja licencji uprawnia do korzystania z określonej liczby nieograniczonej liczby instancji wirtualnych danej aplikacji.

Prawa użytkowania VM rejestruje się przy dodawanie zakupu licencji i można je zarejestrować wyłącznie dla licencji z typem przypisania Komputer/datacenter. Uwaga: prawa użytkowania VM będą zastosowane wyłącznie w odniesieniu do powiązanych maszyn wirtualnych, jeśli host fizyczny wykazuje pełną zgodność.

Snow License Manager 9.2 posiada funkcję, która bierze pod uwagę zasady licencyjne Microsoft Windows Server: gdy licencja Windows Server zostaje dodana, prawa użytkowania VM są stałe, to znaczy, że zostają automatycznie zastosowane zgodnie z zasadami licencyjnymi Microsoft.

Jeżeli stosowany jest Windows Server Standard, stałe prawo użytkowania VM obejmuje dwie maszyny VM na każdy w pełni licencjonowany host.

Jeżeli stosowany jest Windows Server Datacenter, stałe prawo użytkowania VM obejmuje nieograniczoną liczbę maszyn VM na każdy w pełni licencjonowany host.

przykład 4.

Do komputera przypisane są cztery licencje. Prawa użytkowania VM umożliwiają wykorzystanie każdej przypisanej licencji w trzech instancjach wirtualnych. Oznacza to, że cztery przypisane licencje obejmują 12 maszyn wirtualnych.przykład 5.

Z zakupu jednej licencji Serwerowi A przypisano osiem licencji, a Serwerowi B – cztery licencje. Prawa użytkowania VM umożliwiają wykorzystanie każdej przypisanej licencji w jednej instancji wirtualnej na serwer.

Serwer A ma 16 powiązanych maszyn wirtualnych. Prawa użytkowania VM dla Serwera A zmieniają się, tak żeby do każdej licencji przypisać osiem konkretnych maszyn wirtualnych. Pozostałe wymagają objęcia zakupem innej licencji. Zmienione prawa użytkowania VM dla Serwera A zastępują oryginalne prawa użytkowania VM.

Prawa użytkowania VM dla Serwera B nie zmieniają się i będą nadal dynamicznie przypisywane, zgodnie z potrzebami. Z czterech przypisanych licencji nadal można korzystać na czterech wirtualnych instancjach.