Skip to main content

Prawa użytkowania do wielu wersji

Niektórzy dostawcy oprogramowanie oferują prawa licencyjne, gdzie licencja może obejmować inne instalacje innych aplikacji z danej rodziny, pochodzących z tej samej i/lub niższej wersji. W Snow License Manager jest to nazywane Prawami użytkowania do wielu wersji.

Prawa użytkowania do wielu wersji są zawarte w licencjach z następującymi wskaźnikami i typami przypisania:

Wskaźnik

Typ przypisania

Instalacje

Komputer/datacenter

Organizacja

Liczba procesorów

Komputer/datacenter

Liczba rdzeni procesora

Komputer/datacenter

Również prawa użytkowania do wielu wersji mają wpływ na prawa aktualizacji i powrotu do poprzedniej wersji.

przykład 2.

Licencja dla Microsoft Windows Server 2012 Datacenter z prawem użytkowania do wielu wersji może obejmować również Microsoft Windows Server 2012 Standard (ta sama wersja, niższa edycja).

Licencja dla Microsoft Windows Server 2012 Datacenter z prawami aktualizacji i prawem użytkowania do wielu wersji może obejmować również Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (wyższa wersja, niższa edycja).Uwaga

Ręcznie zdefiniowana ścieżka powrotu do poprzedniej wersji zastąpi prawa użytkowania do wielu wersji.