Skip to main content

Eksportuj

Snow License Manager oferuje kilka możliwości eksportu. Listy można eksportować do formatów CSV, PDF, XLS/XLSX, XML. Aby wyeksportować listę:

  • W widoku szczegółowym kliknij prawym klawiszem myszy na listę w zakładce „Szczegóły”, a następnie kliknij „Format”.

    export1
  • W menu kontekstowym widoku listy lub wyników wyszukiwania wybierz Eksport, a następnie kliknij format.

    export2

    Wyeksportowany plik będzie dostępny jako plik gotowy do pobrania w przeglądarce internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Eksportuj raport do pliku.