Skip to main content

Zaplanuj automatyczne tworzenie raportów

Funkcja ta pozwala skonfigurować automatyczne tworzenie raportów, które mogą być wysyłane do odbiorcy poczty e-mail lub zapisywane w lokalizacji pliku. Zapisywanie w lokalizacji pozwala systemom zewnętrznym importować dane dotyczące komputerów, aplikacji i licencji w sieci użytkownika. Automatycznie tworzone raporty można zapisywać w formatach CSV, PDF, XLS/XLSX lub XML.

 1. W widoku Wszystkie raporty kliknij ikonę Zaplanuj ReportSchedule znajdującą się obok nazwy raportu.

  Pojawi się okno dialogowe Zaplanuj raport.

 2. W tym oknie dialogowym można zmienić pola Nazwa i Opis zaplanowanego raportu.

 3. Wybierz żądany format pliku wyjściowego z menu rozwijanego Typ, określ, jak często chcesz tworzyć raport, w sekcji Powtarzanie, oraz wskaż, o której porze dnia będzie tworzony, za pomocą menu rozwijanego Czas.

 4. Wybierz adres e-mail lub dysk w obszarze Dostawa.

  Wprowadź adres e-mail, pod który raport ma zostać wysłany, lub ścieżkę na dysku w celu jego zapisania.

 5. Aby aktywować automatyczne tworzenie raportów, zaznacz pole wyboru Aktywne. Aby zapisać ustawienia planowania, pozostaw to pole puste. Ustawienia te można zawsze edytować później, aktywując lub dezaktywując zaplanowany raport.

  Uwaga

  Jeśli pole wyboru Aktywne pozostanie niezaznaczone, zaplanowane raporty nie zostaną utworzone zgodnie z ustawieniami.

 6. Kliknij Zapisz.