Skip to main content

Edytuj informacje o kosztach

Aby móc analizować koszty planów subskrypcyjnych pakietu Microsoft Office 365 oraz subskrypcji SaaS, należy dodać informacje o kosztach. Podczas dodawania okresu kosztowego definiowany jest miesiąc, w którym rozpoczyna się ten okres, wraz z miesięcznym kosztem abonamentu przypadającym na użytkownika.

Jeśli brak jest informacji o kosztach dla jednej lub więcej subskrypcji, pojawi się komunikat ostrzegawczy. W przypadku planów subskrypcyjnych Microsoft Office 365, dla których brak jest informacji o kosztach, są one dodatkowo oznaczone ikoną ostrzeżenia w zakładce Koszt całkowity za bieżący miesiąc.

Okres kosztowy jest ważny do momentu dodania nowego okresu. W związku z tym jeśli koszt abonamentu ulegnie zmianie, należy dodać nowy okres kosztowy. Możliwe jest dodawanie zarówno minionych, jak i przyszłych okresów kosztowych. Możliwe jest jednak dodanie minionego okresu kosztowego tylko w przypadku posiadania danych za ten okres. Nie można zmienić okresu kosztowego, ale możliwe jest jego usunięcie.

przykład 73.

Posiadasz subskrypcję usługi Microsoft Office 365 od lutego 2016 r. Rozpocząłeś import danych z usługi Microsoft Office 365 do programu Snow License Manager w marcu 2017 r. Tym samym można dodać okres kosztowy rozpoczynający się w marcu 2017 r.Dodaj nowy okres kosztowy

 1. Aby dodać okres kosztowy dla planu subskrypcyjnego Microsoft Office 365 lub subskrypcji SaaS, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać okres kosztowy dla planu subskrypcyjnego Microsoft Office 365:

   W zakładce Koszt całkowity za obecny miesiąc i menu kontekstowym planu subskrypcji kliknij Edytuj plan subskrypcji.

   CloudContextMenu
  • Aby dodać okres kosztowy dla subskrypcji SaaS:

   W zakładce Całkowity koszt miesięczny dla typu subskrypcji kliknij Edytuj okresy do kalkulacji kosztów.

  Pojawi się okno dialogowe Okresy do kalkulacji kosztów.

 2. Kliknij Dodaj nowy okres kosztowy.

 3. Wybierz miesiąc i rok, w którym rozpoczyna się okres.

 4. Ustaw cenę za plan subskrypcyjny lub subskrypcję, a następnie wybierz walutę dla danego okresu.

  Uwaga

  W przypadku subskrypcji SaaS model kosztowy może się różnić i zależy od dostawcy usług.

 5. Kliknij Dodaj okres.

  Trwa przetwarzanie dodanego okresu kosztowego.

 6. Kliknij Zamknij.

 7. Jeśli okres rozliczeniowy nie zostanie automatycznie dodany, odśwież stronę.

Usuń okres kosztowy

 1. Aby usunąć okres kosztowy dla planu subskrypcyjnego Microsoft Office 365 lub subskrypcji SaaS, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć okres kosztowy dla planu subskrypcyjnego Microsoft Office 365:

   W zakładce Koszt całkowity za obecny miesiąc i menu kontekstowym planu subskrypcji kliknij Edytuj plan subskrypcji.

  • Aby usunąć okres kosztowy dla subskrypcji SaaS:

   W zakładce Całkowity koszt miesięczny dla typu subskrypcji kliknij Edytuj okresy do kalkulacji kosztów.

  Pojawi się okno dialogowe Okresy do kalkulacji kosztów.

 2. Kliknij Usuń dla okresu kosztowego, który ma zostać usunięty.

 3. Kliknij przycisk Tak, usuń okres.

  Trwa przetwarzanie usuniętego okresu kosztowego.

 4. Kliknij Zamknij.

 5. Jeśli okres kosztowy nie zostanie automatycznie usunięty, odśwież stronę.