Skip to main content

Zakładka Produkty

Zakładka Przegląd Oracle > Produkty pokazuje instalacje bazy danych Oracle, Oracle Fusion Middleware i Java w Twoim środowisku.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o instalacjach bazy danych Oracle, produktu Oracle Fusion Middleware lub Java, należy wybrać go z listy zakładki Produkty po lewej stronie. W oknie widoku pojawią się informacje podsumowania o wybranym elemencie.

Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o wybranym elemencie, wybierz opcję Idź do, która znajduje się po prawej stronie wybranej nazwy. Nastąpi przekierowanie do szczegółowego widoku instalacji bazy danych Oracle, Oracle Fusion Middleware lub Java.