Skip to main content

Wydawanie licencji IBM PVU

Jednostka wartości procesora (Processor Value Unit, PVU) to jednostka miary według której wydaje się licencje dla oprogramowania IBM software. Liczba wymaganych uprawnień PVU jest oparta na modelu procesora i liczbie procesorów udostępnionych oprogramowaniu. IBM kontynuuje definiowanie procesora, w celu wydawania licencji opartych na PVU, jako każdego rdzenia procesora na w chipie (gnieździe). Chip procesora dwurdzeniowego, na przykład, ma dwa rdzenie procesora.

W Snow License Manager wydawaniem licencji dla IBM PVU zarządza się poprzez wskaźnik PVU, który definiuje się do użycia wartości PVU komputerów jako podstawy do kalkulacji zgodności.

IBM License Metric Tool (ILMT) automatycznie determinuje wymaganą liczbę PVU dla każdego komputera jako część ewidencji maszyny. Informację tę można automatycznie zintegrować w Snow License Manager, aby zdefiniować, które wartości PVU mają zostać użyte do której instalacji. Integracja danych ILMT odbywa się poprzez menedżera integracji Snow (SIM).

Informacje o wartościach PVU można znaleźć w Snow License Manager tutaj:

 • W widoku Pokaż listę wszystkich komputerów dodaj kolumnę PVU na rdzeń z menu wyboru kolumny.

 • W Szczegółach komputera oraz w zakładce Informacje patrz informacje o aktualnym PVU na rdzeń

Administrator zostanie powiadomiony również o wszelkich licencjach dla oprogramowania IBM, które zarejestrowano ze wskaźnikami innymi niż PVU:

 • Alert Wykryto [liczba] licencji z niezgodnymi wskaźnikami dla aplikacji IBM z licencją PVU w Przeglądzie licencji

Pełne wykorzystanie i niepełne wykorzystanie

Niektóre produkty oprogramowania firmy IBM, dla których licencje wydaje się na podstawie wskaźnika PVU i które mogą zostać wdrożone w zwirtualizowanym środowisku serwera, mogą uzyskać licencje według Pełnego wykorzystania lub Niepełnego wykorzystania (wykorzystanie wirtualizacji).

 • Pełne wykorzystanie

  Liczba wymaganych licencji PVU opiera się na wykorzystaniu fizycznego rdzenia serwera (każdego fizycznego, aktywowanego rdzenia procesora), na którym zainstalowane jest oprogramowanie IBM.

 • Niepełne wykorzystanie

  Liczba wymaganych licencji PVU opiera się na wirtualnym wykorzystaniu rdzenia partycji lub wirtualnej maszynie dostępnej dla oprogramowania IBM.

Suma całego wymaganego niepełnego wykorzystania dla maszyn wirtualnych nie może przekraczać pełnego wykorzystania fizycznych serwerów hostujących maszyny wirtualne. Informacje o instalacjach, które podlegają licencjonowaniu niepełnego wykorzystania, są gromadzone przez ILMT i można zintegrować je w Snow License Manager za pośrednictwem menedżera integracji Snow (SIM).

Uwaga

W celu uzyskania uprawnień do licencjonowania niepełnego wykorzystania, wszystkie maszyny wirtualne muszą być rozpoznawane przez ILMT. W przeciwnym wypadku host musi uzyskać licencję poprzez licencjonowanie pełnego wykorzystania.

Snow License Manager powiadomi administratora SAM o komputerach, na których działają aplikacje IBM ze wskaźnikiem PVU, ale dla których brakuje informacji w ILMT:

 • W alercie Wykryto [liczba] komputerów(-y) z produktami IBM opartymi na PVU bez danych z ILMT w Przeglądzie komputerów

 • W raporcie Komputery z produktami IBM opartymi na PVU bez danych z ILMT

W przypadku informacji o produktach oprogramowania, technologiach wirtualizacji oraz technologiach procesora uprawnionych do licencjonowania niepełnego wykorzystania należy odnieść się do dokumentacji firmy IBM.