Skip to main content

Adobe Creative Cloud

Użyj stron Adobe Creative Cloud w Snow License Manager celem znalezienia możliwości optymalizacji wykorzystania licencji i kosztów.

Opis

Strony Adobe Creative Cloud zawierają szczegółowe informacje na temat licencji, użytkowników i kosztów związanych z Adobe Creative Cloud. W celu uzupełnienia tych stron danymi konieczne są źródła ewidencji, a do uzyskania prawidłowych statystyk i spostrzeżeń konieczne jest dodanie okresów kosztowych do licencji oraz powiązanie użytkowników. Patrz Wymagania wstępne.

Strony Licencje, Użytkownicy i Koszt pozwalają uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktywności, dostępności oraz wydatków związanych z Adobe Creative Cloud w celu wyszukania możliwości optymalizacji i potencjalnego zaoszczędzenia na kosztach.

Spostrzeżenia pokazują potencjalne oszczędności oraz możliwości optymalizacji wykorzystywania w szczególności licencji Adobe Creative Cloud, zawierają też łącze do odpowiedniego raportu. Karta Raporty pozwala bezpośrednio przeglądać i eksportować wszystkie raporty związane z Adobe Creative Cloud. Strona Portale pokazuje wszystkie skonfigurowane portale Adobe Creative Cloud, z których importujesz dane.

Uwaga

Klienci Adobe Creative Cloud z umową na oprogramowanie dla przedsiębiorstwa (ETLA) muszą być świadomi tego, że ręczna zmiana przydziałów licencji dla profilów licencyjnych w Adobe Admin Console może sprawić, że Snow License Manager będzie wyświetlać nieprawidłową liczbę licencji. Aby wyświetlić prawidłową liczbę licencji, suma przydziałów licencji dla wszystkich profilów licencyjnych musi być równa sumie zakupionych licencji.

Charakterystyka

Dane statystyczne prezentowane są na wykresach i w tabelach. Dostępnych jest szereg filtrów.

Filtry

Istnieje jeden filtr główny dla portali i planów licencyjnych, mający wpływ na większość danych, oraz filtry kolumn w tabelach.

 • Filtr

  Filtr główny ma wpływ na wszystkie dane na stronachLicencje, Użytkownicy iKoszt, ale nie na stronach Raporty lub Spostrzeżenia.

  • Portale

   Wybierz jeden klub kilka portali Adobe do odfiltrowania danych.

  • Plany licencji

   Wybierz jeden lub kilka planów licencyjnych do odfiltrowania danych.

 • Filtr kolumn

  Wyszukaj lub wybierz miary w kolumnie do odfiltrowania danych w tabeli. Ma to wpływ na eksportowanie danych z tabeli.

Wykresy

Wykresy przedstawiają podsumowania i względne rozbicia dla wybranych miar w górnej i dolnej części karty Wykresy.

Strona

Opis

Licencje: Dostępność

Podkreśla przypisane, nieprzypisane i nadmiarowo przypisane licencje względem łącznej liczby licencji, wskazując możliwości optymalizacji.

 • Dostępność licencji

  Pokazuje względny podział na licencję przypisanych, nieprzypisanych i nadmiarowo przypisanych licencji.

 • Przypisane licencje

  Pokazuje przypisane licencje na miesiąc na każdy rok.

Licencje: Aktywność

Podkreśla liczbę aktywnych i nieaktywnych licencji względem łącznej liczby przypisanych licencji, wskazując możliwości optymalizacji.

Aktywne licencje to przypisane licencje z monitorowaną aktywnością w ostatnich 90 dniach.

Nieaktywne licencje to licencje przypisane z monitorowaną aktywnością ponad 90 dni temu lub bez monitorowanej aktywności.

 • Aktywność licencji

  Pokazuje względny podział na licencję aktywnych i nieaktywnych licencji.

 • Historia aktywności licencji

  Pokazuje aktywność licencji na miesiąc na każdy rok.

Użytkownicy

Łącznie wyróżnień, aktywnych i nieaktywnych użytkowników, wskazywanie możliwości optymalizacji.

Aktywni użytkownicy to użytkownicy, których aktywność miała miejsce w ciągu ostatnich 90 dni.

Nieaktywni użytkownicy to użytkownicy, których aktywność miała miejsce ponad 90 dni temu.

 • Użytkownicy

  Pokazuje miesięczne podział aktywnych i nieaktywnych użytkowników wszystkich subskrypcji Adobe ze wskaźnikami opartymi na użytkownikach.

Koszt

Podkreśla koszty dla licencji przypisanych, nieprzypisanych i nieaktywnych względem łącznego kosztu, wskazując możliwości optymalizacji.

 • Koszt licencji

  Pokazuje koszty względne na jedną licencję dla licencji przypisanych, nieprzypisanych i nieaktywnych.

 • Całkowity koszt licencji

  Pokazuje łączny koszt licencji na miesiąc za każdy rok.

Tabele

Tabele przedstawiają szczegółowe rozbicia wybranych miar na karcie Dane.

Strona

Opis

Licencje: Dostępność

Pokazuje rozbicie wszystkich licencji przypisanych, nieprzypisanych i nadmiarowo przypisanych.

Licencje: Aktywność

Pokazuje rozbicie wszystkich licencji aktywnych i nieaktywnych.

Użytkownicy

Pokazuje podział wszystkich użytkowników i ich ostatnią aktywność w każdej licencji, z zastosowaniem wskaźników opartych na użytkowniku.

Użytkownicy / [nazwa użytkownika]

Zakładki:

 • Licencje: pokazuje listę licencji użytkowników i ich aktywność.

 • Produkty: pokazuje listę produktów użytkowników i ich aktywność w tych produktach.

 • Zewidencjonowani użytkownicy: pokazuje zewidencjonowanych użytkowników Snow powiązanych z użytkownikiem Adobe oraz ich zewidencjonowaną aktywność.

Koszt

Pokazuje podział kosztów dla licencji przypisanych, licencji nieprzypisanych i licencji nieaktywnych.