Adobe Creative Cloud

Użyj stron Adobe Creative Cloud celem znalezienia możliwości optymalizacji wykorzystania subskrypcji i kosztów.

Opis

Przegląd Adobe Creative Cloud pokazuje szczegółowe informacje na temat licencji i kosztów korzystania z Adobe Creative Cloud. Informacje importowane są z jednego lub kliku portali Adobe Creative Cloud za pośrednictwem Snow Integration Manager. Więcej informacji oraz metodę konfiguracji znajdziesz w łączniku Adobe Creative Cloud.

Spostrzeżenia pokazują potencjalne oszczędności oraz możliwości optymalizacji wykorzystywania licencji Adobe Creative Cloud, zawierają też łącze do odpowiedniego raportu. Karta Raporty pozwala bezpośrednio przeglądać i eksportować wszystkie raporty związane z Adobe Creative Cloud.

Uwaga

Klienci Adobe Creative Cloud z umową na oprogramowanie dla przedsiębiorstwa (ETLA) muszą być świadomi tego, że ręczna zmiana przydziałów licencji dla profilów licencyjnych w Adobe Admin Console może sprawić, że Snow License Manager będzie wyświetlać nieprawidłową liczbę licencji. Aby wyświetlić prawidłową liczbę licencji, suma przydziałów licencji dla wszystkich profilów licencyjnych musi być równa sumie zakupionych licencji.

Wymagania wstępne dla uzyskania dokładnych statystyk i spostrzeżeń

W celu uzyskania jak największych korzyści z funkcji Adobe Creative Cloud, wraz z dokładnymi statystykami i spostrzeżeniami, należy ręcznie dodać okresy kosztowe i powiązać użytkowników Adobe Creative Cloud z użytkownikami zewidencjonowanymi:

 • Informacje zaimportowane z portalu Adobe Creative Cloud zawierają jedynie łączną liczbę licencji oraz liczbę licencji przypisanych do użytkowników. W portalu brak informacji na temat kosztów licencji Adobe Creative Cloud, dlatego też w celu uzyskania dokładnych statystyk i spostrzeżeń należy ręcznie dodać okresy kosztowe.

  Zapoznaj się z tematem Zarządzanie okresami kosztowymi w Adobe Creative Cloud, gdzie opisano sposób dodawania, edytowania i usuwania okresów kosztowych na stronie Koszt.

 • Aby możliwe było automatyczne wykrywanie zakresu licencji na aplikacje, użytkownicy zebrani ze źródeł ewidencji muszą być powiązani z użytkownikami portalu Adobe Creative Cloud. Użycie aplikacji na serwerach przedsiębiorstwa można wtedy połączyć z odpowiednim użytkownikiem i licencją.

  Powiązywanie użytkowników ma miejsce podczas importowania łącznika Adobe Creative Cloud, poprzez dopasowywanie adresów e-mail użytkowników Snow License Manager z nazwami użytkowników Adobe z portalu Adobe Creative Cloud. Po znalezieniu dopasowania następuje powiązanie użytkownika. W przypadku braku dopasowania użytkownik pozostaje niepowiązany. Listę niepowiązanych użytkowników zawiera raport Niepowiązani użytkownicy Adobe Creative Cloud.

  Sposób łączenia użytkowników opisano w Zarządzaj powiązaniami użytkowników w Adobe Creative Cloud.

Charakterystyka

Dane statystyczne prezentowane są na wykresach i w tabelach. Dostępnych jest szereg filtrów.

Filtry

Istnieje jeden filtr główny dla portali i planów licencyjnych, mający wpływ na większość danych, oraz filtry kolumn w tabelach.

 • Filtr

  Filtr główny ma wpływ na wszystkie dane na stronach Licencje i Koszt, ale nie na stronach Raporty czy Spostrzeżenia.

  • Portale

   Wybierz jeden klub kilka portali Adobe do odfiltrowania danych.

  • Plany licencji

   Wybierz jeden lub kilka planów licencyjnych do odfiltrowania danych.

 • Filtr kolumn

  Wyszukaj lub wybierz miary w kolumnie do odfiltrowania danych w tabeli. Ma to wpływ na eksportowanie danych z tabeli.

Wykresy

Wykresy przedstawiają podsumowania i względne rozbicia dla wybranych miar w górnej i dolnej części karty Wykresy.

Strona

Opis

Licencje: Dostępność

Podkreśla przypisane, nieprzypisane i nadmiarowo przypisane licencje względem łącznej liczby licencji, wskazując możliwości optymalizacji.

 • Dostępność licencji

  Pokazuje względny podział na licencję przypisanych, nieprzypisanych i nadmiarowo przypisanych licencji.

 • Przypisane licencje

  Pokazuje przypisane licencje na miesiąc na każdy rok.

Licencje: Aktywność

Podkreśla liczbę aktywnych i nieaktywnych licencji względem łącznej liczby przypisanych licencji, wskazując możliwości optymalizacji.

Aktywne licencje to przypisane licencje z monitorowaną aktywnością w ostatnich 90 dniach.

Nieaktywne licencje to licencje przypisane z monitorowaną aktywnością ponad 90 dni temu lub bez monitorowanej aktywności.

 • Aktywność licencji

  Pokazuje względny podział na licencję aktywnych i nieaktywnych licencji.

 • Historia aktywności licencji

  Pokazuje aktywność licencji na miesiąc na każdy rok.

Koszt

Podkreśla koszty dla licencji przypisanych, nieprzypisanych i nieaktywnych względem łącznego kosztu, wskazując możliwości optymalizacji.

 • Koszt licencji

  Pokazuje koszty względne na jedną licencję dla licencji przypisanych, nieprzypisanych i nieaktywnych.

 • Całkowity koszt licencji

  Pokazuje łączny koszt licencji na miesiąc za każdy rok.

Tabele

Tabele przedstawiają szczegółowe rozbicia wybranych miar na karcie Dane.

Strona

Opis

Licencje: Dostępność

Pokazuje rozbicie wszystkich licencji przypisanych, nieprzypisanych i nadmiarowo przypisanych.

Licencje: Aktywność

Pokazuje rozbicie wszystkich licencji aktywnych i nieaktywnych.

Koszt

Pokazuje rozbicie kosztów dla licencji przypisanych, licencji nieprzypisanych i licencji nieaktywnych.