Skip to main content

Urządzenia

Urządzenie to komputer lub obiekt, który został podłączony do jednego lub kilku serwerów pulpitów zdalnych i/lub pulpitów wirtualnych. Urządzeniem może być albo zewidencjonowany komputer, albo obiekt niezewidencjonowany.

Wybierz Pokaż listę wszystkich urządzeń z menu kategorii, aby zobaczyć wszystkie urządzenia w środowisku informatycznym. Kliknij urządzenie, aby zobaczyć szczegóły urządzenia.

Szczegółowy widok urządzenia

Górna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o urządzeniu.

Dolna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o urządzeniu. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Tabulator

Opis

Użytkownicy

Wszyscy użytkownicy, którzy logowali się na dane urządzenie

Aplikacje

Aplikacje zainstalowane na urządzeniu

Serwery zdalne

Serwery pulpitu zdalnego, do których podłączone zostało urządzenie.

Pulpity wirtualne

Dostępne, jeśli urządzenie uzyskało dostęp do pulpitu wirtualnego, i wyświetlana jako lista pulpitów wirtualnych, do których urządzenie zostało podłączone.

Funkcje

Dostępne dla generowanych automatycznie VMware datacenters i przedstawia licencjonowane Funkcje produktu.

Ogólne

Ogólne informacje o urządzeniu. Informacje na liście są posortowane według typu informacji.