Skip to main content

Zakładka Rekomendacje

Zakładka Przegląd Oracle > Rekomendacje to punkt startowy do optymalizacji środowiska Oracle. Informacje są podzielone na dwie części:

  • Lista Rekomendacje

    Lista ta przedstawia rekomendacje dla szeregu urządzeń lub komputerów, które należy dokładnie sprawdzić w danym środowisku Oracle. Strzałka lub kółko na ikonie dla każdej rekomendacji wskazuje, czy liczba wzrosła (czerwona strzałka), czy zmalała (zielona strzałka) od ostatniego skanowania. Aby wyświetlić raport dla komputerów lub urządzeń, które należy sprawdzić, kliknij daną rekomendację.

  • Wykresy Przegląd środowiska wykrytych komputerów oraz Przegląd kosztów licencji

    Wykres Przegląd środowiska wykrytych komputerów przedstawia wizualnie zakres, w jakim komputery w danym środowisku zostały zewidencjonowane. Aby wyświetlić dokładną liczbę komputerów, kliknij odpowiedni słupek.

    Wykres Przegląd kosztów licencji przedstawia koszt zamówienia Oracle w odniesieniu do całkowitych kosztów licencjonowania. Wyświetlane są tu tylko licencje, dla których dostępne są informacje o kosztach.