Skip to main content

Przykład zgodności 3

Poniższy przykład odnosi się do aplikacji Microsoft SQL Server 2012 Standard.

W podsumowaniu zgodności aplikacji (niebieskie pole) widzimy, że:

 • Wskaźnik aplikacji jest ustawiony jako Liczba rdzeni procesorów

 • Nie ma żadnych (0) licencji o tym wskaźniku dla tej aplikacji.

 • Wymagane są 44 licencje.

 • Istnieją 44 licencje, które zostały wykorzystane.

 • Potwierdzono zgodność.

ComplEx3-All_Metrics

W widoku Szczegóły w zakładce Zgodność widać, że nie ma zarejestrowanych licencji dla danej aplikacji (górne czerwone pole), ale istnieją licencje zarejestrowane przy użyciu innych wskaźników (dolne czerwone pola):

 • Istnieją 93 licencje zarejestrowane ze wskaźnikiem Instalacje.

  Początkowo wymagana liczba 35 rdzeni odpowiada 12 instalacjom.

 • Istnieją 4 licencje zarejestrowane ze wskaźnikiem Liczba procesorów.

  Początkowo wymagana liczba 35 rdzeni odpowiada 12 procesorom.

Wskaźnik domyślny

Początkowo wymagana liczba licencji aplikacji odpowiada 35 rdzeniom. Należy jednak wprowadzić korekty Rozszerzonego zakresu, Minimalnych wymagań i Współczynnika rdzenia procesora, co skutkuje ostateczną liczbą 44 wymaganych licencji.

ComplEx3-Default_Metric

Aby uzyskać informacje na temat użytkowników tej aplikacji:

 • Kliknij zakładkę Licencje, a następnie Monitorowanie.

  Wyświetlana jest lista wszystkich konsumentów wymagających licencji.

Korekta rozszerzonego zakresu

Dostosowano skonfigurowany host z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu dla tej aplikacji. W widoku Monitorowanie dany użytkownik ma ustawiony Stan uprawnień na Brak wymagań.

Szczegółowe informacje:

 1. W zakładce Licencje i widoku Monitorowanie kliknij strzałkę obok Wymaganej liczby licencji (w tym przykładzie 0).

 2. W polu Wymagania licencji są wyświetlane wszelkie korekty.

Dostosowanie do wymogu minimalnego

Ustawienie Minimalna liczba licencji oznacza, że każdy użytkownik aplikacji musi być objęty określoną liczbą licencji. Gdy to ustawienie jest używane, ustawiona wartość jest wyświetlana w zakładce Informacje w szczegółach aplikacji.

ComplEx3-Min_Req_Info_Tab
przykład 79.

Minimalna liczba licencji jest ustawiona na 4. Użytkownik 4 rdzeni nie musi wprowadzać żadnych korekt. Dla użytkownika mającego tylko 1 rdzeń potrzebne jest dodatkowe dostosowanie 3 rdzeni.Aby uzyskać informacje o wszelkich dostosowaniach, które zostały wprowadzone dla użytkownika:

 1. W zakładce Licencje i widoku Monitorowanie kliknij strzałkę umieszczoną obok liczby Wymaganych licencji.

 2. W polu Wymagania licencji są wyświetlane wszelkie korekty.

ComplEx3-Min_Req_Licenses_Tab

Korekta Współczynnika rdzenia procesora

Po zastosowaniu tabeli współczynnika rdzenia procesora informacja o używanej tabeli i współczynniku będzie wyświetlana w zakładce Informacje w informacjach szczegółowych komputera.

ComplEx3-Core_Factor_Info_Tab

Aby uzyskać informacje na temat dowolnego zastosowanego współczynnika rdzenia procesora dla konsumenta:

 1. W zakładce Licencje i widoku Monitorowanie kliknij strzałkę umieszczoną obok liczby Wymaganych licencji.

 2. W polu Wymagania licencji są wyświetlane wszelkie korekty.

ComplEx3-Core_Factor_Licenses_Tab

Inne wskaźniki

W zakładce Zgodność i widoku Szczegóły widać, że zakupy licencji o innych wskaźnikach niż wskaźnik danej aplikacji zostały zarejestrowane i są pokazane w kolejnych sekcjach.

ComplEx3-Other_Metrics

Spośród 93 zakupionych licencji o wskaźniku Instalacje 10 zostało przeniesionych do innych wersji aplikacji za pośrednictwem praw powrotu do poprzedniej wersji. Aby uzyskać informacje na temat wersji, kliknij zakładkę Licencje, a następnie opcję Transfery.

Pozostałe 83 licencje o wskaźniku Instalacje są dostępne do użycia.

Ponieważ wskaźnikiem aplikacji jest Liczba rdzeni procesora każda licencja o innym wskaźniku musi przełożyć się na wskaźnik aplikacji.

W tym przykładzie 7 licencji Instalacji i 4 licencje na Procesory przekładają się odpowiednio na 44 licencje dla Rdzeni i mają zastosowanie do danej aplikacji. Jest to sygnalizowane w wierszu Licencjonowanie innych wskaźników w każdej sekcji innych wskaźników oraz wierszu Objęte innymi wskaźnikami w sekcji wskaźników domyślnych.