Skip to main content

Szczegółowy widok obiektów

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnym obiekcie, kliknij pozycję na liście obiektów.

Górna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o obiekcie.

Dolna część widoku szczegółowego zawiera szczegółowe informacje o obiekcie. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Wyświetlane właściwości zależą od typu obiektu.

Umowy, z którymi powiązany jest ten obiekt.