Skip to main content

Polityka rejestracji licencji

Wszystkie procesy i procedury są zależne od tego, czy wszyscy uczestnicy zapoznają się, zrozumieją i będą przestrzegać poniższych instrukcji i zasad. Snow License Manager ułatwia rejestrację licencji oraz oferuje pomoc dla użytkowników w zakresie wprowadzenia poprawnych informacji. Można oznaczyć pola jako wymagane, dodawać listy ze wstępnie zdefiniowanymi opcjami oraz dodawać opisy, które jasno określają zamierzony cel danego pola.

Poprawne rejestracje zakupów licencji redukują ogólny zakres zadań administracyjnych i zapewniają lepszy fundament do zarządzania oprogramowaniem. Polityką rejestracji licencji zarządza się w SLM Web UI, patrz Typy niestandardowego porównania wartości oraz Zapewnij poprawną rejestrację licencji.