Skip to main content

Szczegółowy widok komputerów

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnym komputerze, kliknij pozycję na liście komputerów.

Pola informacyjne w widoku szczegółowym Komputerów prezentują informacje na temat użytkowania i kosztu zgodnie z poniższą tabelą.

Aplikacje

Użytkownicy

Koszt

Ostatnie skanowanie

IconApplications
IconUsers
IconCostPrice
IconRenewal

Liczba aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Liczba użytkowników komputera.

Całkowity koszt komputera.

Data ostatniej aktualizacji danych komputera.

Dolna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o komputerze. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Lista wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zakładka Aplikacje.

Wszyscy użytkownicy, którzy logowali się na dany komputer, wraz z datą logowania.

Podstawowe informacje o sprzęcie zebrane z komputera podczas ewidencjonowania.

Informacje o urządzeniach takich jak drukarki, dyski twarde itp. w oparciu o zewidencjonowane sterowniki.

Ogólne informacje o komputerze.

Informacje są pogrupowane według typu informacji. Uwaga: niektóre informacje wprowadzane są ręcznie i niedostępne do czasu ich rejestracji.

Informacje finansowe o komputerze.

Urządzenia, które zostały podłączone do komputera za pośrednictwem RDP, Citrix itp. lub za pomocą połączenia z pulpitem wirtualnym.

Serwery, do których komputer został podłączony jako terminal za pośrednictwem RDP, Citrix itp.

Lista pulpitów wirtualnych, do których został podłączony komputer.

Dostępna, jeśli komputer uzyskał dostęp do wirtualnego pulpitu.

Wszelkie zidentyfikowane sterowniki drukarek zainstalowane na komputerze.

Przesłane ręcznie dokumenty i linki związane z umową.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie dokumentami i linkami.

Szczegóły dotyczące baz danych Oracle oraz informacje o zamówieniach Oracle powiązanych z tym serwerem.

Dostępne dla serwerów obsługujących produkty baz danych Oracle.

Zakładka Aplikacje

Zakładka Aplikacje pokazuje listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Strzałka ArrowRight na lewo od nazwy aplikacji na liście jest dostępna dla wszystkich aplikacji z zarejestrowanym użyciem. Kliknij na strzałkę, aby rozwinąć listę użytkowników, którzy używali tej aplikacji na konkretnym komputerze. Dla użytkownika zarejestrowano następujące użycie:

  • Ostatnie użycie: Data i czas ostatniego użycia aplikacji na komputerze.

  • Uruchom: Ile razy uruchomiono aplikację. na danym komputerze.

  • Całkowity czas: Całkowity czas użytkowania aplikacji w dniach, godzinach i minutach.

Aplikacje mogą być oznaczone kolorowym tłem zgodnie z poniższą tabelą.

Sytuacja

Kolor tła

Nie określono czarnej listy aplikacji.

Ustawienie ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING jest wyłączone w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Białe tło.

Określono czarną listę aplikacji.

Ustawienie ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING jest wyłączone w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Aplikacje znajdujące się na czarnej liście mają czerwone tło.

Wszystkie inne aplikacje mają białe tło.

Określono czarną listę aplikacji.

Ustawienie ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING jest włączone w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Aplikacje znajdujące się na białej liście mają białe tło.

Aplikacje znajdujące się na czarnej liście mają czerwone tło.

Wszystkie inne aplikacje mają szare tło.

Aplikacja jest uruchomiona na konkretnym komputerze, ale nie jest zainstalowana, na przykład aplikacja zainstalowana na udostępnionym serwerze.

Pomarańczowe tło.