Skip to main content

Przegląd SaaS

Przegląd SaaS pozwala wyszukać w Snow License Manager możliwości optymalizacji subskrypcji SaaS.

Opis

Przegląd SaaS umożliwia wstępny przegląd następujących informacji: z usług których dostawców SaaS (ang. Software-as-a-Service, oprogramowanie oferowane jako usługa) korzysta organizacja, którzy użytkownicy korzystają z SaaS oraz w jakim zakresie. Informacje są importowane od poszczególnych dostawców usług poprzez łącznik Snow Integration Connector for SaaS.

Wybierz dostawcę usług SaaS, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat tego dostawcy, a następnie wybierz żądaną subskrypcję, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat danego rodzaju subskrypcji.

W celu zapełnienia stron Przegląd SaaS danymi konieczne są źródła ewidencji, a do uzyskania prawidłowych danych statystycznych i spostrzeżeń, należy dodać okresy kosztowe do subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wymagania wstępne dla Przeglądu SaaS.

Charakterystyka

Statystyki prezentowane są na diagramach i w tabelach na odpowiednich kartach.

Diagramy

Diagramy przedstawiają przegląd wskaźników dla wybranej zakładki.

Strona

Zakładka

Opis

Przegląd SaaS

Całkowita liczba kont użytkowników

Przedstawia całkowitą liczbę kont użytkowników SaaS w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przegląd SaaS

Całkowity koszt miesięczny

Przedstawia koszt subskrypcji SaaS w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przegląd SaaS / [dostawca - subskrypcja]

Całkowita liczba kont użytkowników

Pokazuje liczbę kont użytkowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy z podziałem na użytkowników z historią logowania i użytkowników bez historii logowania.

Przegląd SaaS / [dostawca - subskrypcja]

Całkowity koszt miesięczny

Przedstawia koszt subskrypcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przegląd SaaS / [dostawca - subskrypcja / łącznik - rodzaj subskrypcji]

Całkowita liczba kont użytkowników

Pokazuje liczbę kont użytkowników wybranej subskrypcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy z podziałem na użytkowników z historią logowania i użytkowników bez historii logowania.

Przegląd SaaS / [dostawca - subskrypcja / łącznik - rodzaj subskrypcji]

Całkowity koszt miesięczny

Przedstawia koszt wybranej subskrypcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Poniżej diagramu znajduje się rozbicie na koszty związane z kontami użytkowników z historią logowania i bez historii logowania za ostatnie dwa miesiące oraz skumulowany koszt całkowity.

Tabele

Tabele zawierają podział danych na istotne wskaźniki dla wybranej zakładki.

Strona

Zakładka

Opis

Przegląd SaaS

Całkowita liczba kont użytkowników

Przegląd dostawców SaaS pokazuje wszystkie konta użytkowników SaaS według dostawcy od czasu ostatniego importu oraz informuje o tym, na ilu kontach odnotowano czynność logowania.

Przegląd SaaS

Całkowity koszt miesięczny

Tabela Dostawcy usług SaaS przedstawia dostawców usług SaaS oraz powiązane koszty od czasu najnowszego importu.

Przegląd SaaS / [dostawca - subskrypcja]

Całkowita liczba kont użytkowników

Tabela Wszystkie subskrypcje pokazuje wszystkie subskrypcje usług danego dostawcy od ostatniego importu, całkowitą liczbę kont użytkowników oraz liczbę kont użytkowników z historią logowania.

Przegląd SaaS / [dostawca - subskrypcja]

Całkowity koszt miesięczny

Tabela Dostawcy usług SaaS pokazuje łączniki dla tych dostawców i powiązane koszty od ostatniego importu, z podziałem na aktywność logowania użytkownika.

Przegląd SaaS / [dostawca - subskrypcja / łącznik - rodzaj subskrypcji]

Całkowita liczba kont użytkowników

Wszystkie konta użytkowników dla tej subskrypcji pokazuje listę użytkowników dla tej subskrypcji oraz ich historię logowania.