Skip to main content

Produkty z bazy danych Oracle

Wydawanie licencji na produkty Oracle jest złożonym procesem ze skomplikowanymi regułami i zależnościami. W celu określenia, czy uzyskano prawidłową licencję, należy dokładnie wiedzieć, które produkty Oracle są zainstalowane i użytkowane w danym środowisku informatycznym. Należy również znać konfigurację serwerów obsługujących Oracle i mieć pełną kontrolę nad wszystkimi umowami i zamówieniami Oracle.

Oracle Management Option (OMO) to produkt opracowany przez Snow Software w celu zarządzania produktami Oracle Database. Opcja ta dostarcza informacji o wykorzystaniu oprogramowania Oracle Database oraz Middleware w danym środowisku informatycznym. Mechanizmem umożliwiającym raportowanie dotyczące zużycia jest zainstalowany na każdym komputerze (maszynach wirtualnych i serwerach fizycznych) agent oraz datacenter/klaster[1], z którego wymagane są dane Oracle. Agent obejmuje dwa następujące skanery ewidencji:

  • Snow Inventory Oracle Scanner dostarczający informacji o wszystkich produktach Oracle i instancjach w bazach danych

    • Skan opiera się na skryptach Oracle LMS (License Management Services) i odbywa się zgodnie z wytycznymi LMS, zapewniając pełną kompatybilność z Oracle.

  • Snow Oracle Middleware Scanner zbierający informacje związane z instalacjami Oracle WebLogic Server

Wynik skanu ewidencji jest przedstawiany w sieciowym interfejsie użytkownika Snow License Manager.

Chociaż skan ewidencji automatycznie dostarcza niezbędnych informacji, to wszystkie umowy Oracle należy zarejestrować ręcznie. Zamówienia Oracle (uprawnienia) należy dodawać pojedynczo ręcznie lub poprzez zbiorczy import plików zamówień. Należy również ręcznie powiązać zamówienia Oracle z serwerami Oracle. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące procesu rejestracji, patrz Zarejestruj zakup Oracle

Ta wersja Oracle Management Option w Snow License Manager 9 wprowadza kalkulacje zgodności dla Oracle Database i Middleware. Wszystkie dane są nadal dostępne w jednym miejscu, dzięki czemu osoba odpowiedzialna za wydawanie licencji Oracle w danym środowisku informatycznym może nadal mieć pewność, że zawsze ma prawidłowe i aktualne informacje o wdrożeniach, zamówieniach, opcjach oraz paczkach zarządzania, aby zapewnić zgodność prawną.

Snow License Manager dodatkowo obsługuje proces analizy zgodności poprzez dedykowane raporty i rekomendacje na temat serwerów Oracle, które nie są objęte licencją. Możliwe jest również generowanie i eksportowanie raportów w wymaganym formacie przy przesyłaniu deklaracji do Oracle. Przykładem jest raport Oracle Server Worksheet (OSW).
[1] Klaster: logiczny zbiór serwerów w centrach danych.