Skip to main content

Licencja

Licencję kupuje się, aby mieć prawo do użytkowania aplikacji oprogramowania. Dostawcy oprogramowania wydają licencje w wielu różnych wariantach, co skutkuje dużym zróżnicowaniem warunków licencyjnych. Aplikacja może być również oferowana z kilkoma różnymi opcjami licencji. Najprostsza forma licencji to taka, która pozwala na jedną instalację konkretnej wersji danej aplikacji. Bardziej zaawansowane licencje mogą pozwalać na dokonanie kilku instalacji lub dla wielu użytkowników, jak również obejmować prawo do aktualizacji aplikacji do późniejszej jej wersji.

Funkcja alertów i raportów w Snow License Manager pomaga administratorom zidentyfikować licencje, które są użytkowane nieprawidłowo. Zapewnia to możliwość dokonania korekty w celu lepszego wykorzystania istniejących licencji i uzyskania maksymalnego wykorzystania licencji.