Skip to main content

Źródła ewidencji

Widok Źródła ewidencji przedstawia źródła ewidencji, które są skonfigurowane dla danej platformy. Źródła ewidencji konfiguruje się w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow. Aby uzyskać więcej informacji o źródłach ewidencji oraz sposobach konfiguracji źródeł ewidencji, patrz Podręcznik użytkownika dla Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Jeśli źródła ewidencji są skonfigurowane na gromadzenie danych z więcej niż jednej bazy danych bądź dwukrotnie z tej samej bazy danych, pojawią się komunikaty ostrzegawcze z instrukcjami, jak takie problemy rozwiązać.