Skip to main content

Edytuj typ obiektu

Aby edytować szczegóły istniejącego typu obiektu:

  1. W menu Obiekty kliknij Typy obiektów.

    Pojawi się widok Typy obiektów niestandardowych.

  2. Kliknij typ obiektu, który chcesz edytować.

    Pojawią się zakładki Typ obiektu.

  3. Edytuj szczegóły dotyczące typu obiektu.

  4. Kliknij Zapisz.