Skip to main content

Pokaż zaplanowane raporty

Aby wyświetlić listę wszystkich zaplanowanych raportów:

  • W widoku Wszystkie raporty kliknij w menu kontekstowym opcję Zaplanowane raporty.

Aby zmienić lub usunąć harmonogram, wykonaj czynności podane w poniższej tabeli.

Kliknij ikonę

Do

ReportSchedule

Zmień ustawienia harmonogramu dla tego raportu.

RemoveWhite

Usuń harmonogram dla tego raportu.