Skip to main content

Import plików Microsoft License Statement (MLS)

Program Snow License Manager może importować pliki Microsoft License Statement (MLS). Plik musi posiadać format .xlsx, w oryginalnym stanie (niezmieniony). Import MLS obejmuje umowy i licencje oraz mapowanie licencji na aplikacje SLM przy użyciu repozytorium SKU (jednostka magazynowa). Ponadto, w miarę możliwości, import będzie wykorzystywał informacje o prawach do użytkowania produktów.

Informacje o licencji są importowane z Umowy licencyjnej i zakładki Dane transakcji pliku MLS. Kolumny używane do importu są opisane w podręczniku użytkownika Opis pola importu danych.

Uruchom import

 1. W menu Strona główna kliknij Importuj dane.

  Pojawi się widok Importuj dane.

 2. Wybierz MLS, aby uruchomić kreator importu.

 3. Wybierz przycisk Przeglądaj i wybierz plik źródłowy importu, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. Zmień ustawienia importowania MLS:

  1. Aby użyć aliasu organizacji podczas łączenia umów lub licencji z węzłami organizacji, zaznacz pola wyboru Użyj aliasu organizacji dla umów i/lub Użyj aliasu organizacji dla licencji.

   Uwaga

   Musi istnieć alias uwzględniający wielkość liter dla każdej nazwy firmy występującej w kolumnie Nazwa klienta na umowie w zakładce Umowy licencyjne pliku MLS. Aliasy są tworzone podczas dodawania/edycji węzła organizacji w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

  2. Aby uwzględnić niekompletne licencje w imporcie, zaznacz pole wyboru Importuj niekompletne licencje.

  3. Wybierz Dalej.

 5. Sprawdź umowy, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 6. Sprawdź licencje, a następnie wybierz przycisk Dalej, aby rozpocząć import.

 7. Po zakończeniu importu wybierz przycisk Zakończ.