Skip to main content

Udostępnij raport

Zmodyfikowane przez użytkownika raporty (zapisane raporty własne użytkowników) mogą być udostępniane innym użytkownikom. Jednak użytkownik, któremu raport jest udostępniony, musi mieć prawa dostępu do raportu, na którym oparty jest zmodyfikowany raport.

  1. W widoku Wszystkie raporty kliknij nazwę raportu, który chcesz udostępnić.

  2. W menu kontekstowym kliknij Udostępnij raport.

    Pojawi się okno dialogowe Udostępnij raport.

  3. Kliknij pola wyboru, aby wybrać osoby, którym raport będzie udostępniany, a następnie kliknij Zapisz.