Skip to main content

Wstęp

Dokument ten stanowi podręcznik użytkownika do Sieciowego interfejsu użytkownika Snow License Manager (SLM Web UI), narzędzia do zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management).

Zarządzanie oprogramowaniem

Zarządzanie oprogramowaniem (Software Asset Management, SAM) to proces zarządzania, kontroli i ochrony zasobów w postaci oprogramowania w danej organizacji. SAM obejmuje zarządzanie całym cyklem życia oprogramowania, począwszy od oceny potrzeb poprzez zakup, instalację oraz utrzymanie aż po jego usunięcie.

Przegląd platformy

Platforma Snow License Manager zawiera kilka komponentów systemowych z dedykowanymi funkcjami.

Platform overview

ŹRÓDŁA EWIDENCJI

Komputery, urządzenia mobilne oraz serwery w środowisku informatycznym są ewidencjonowane przez klientów ewidencji Snow oraz menedżera urządzeń Snow, bądź też informacje mogę być zbierane za pośrednictwem zewnętrznych rozwiązań w zakresie ewidencjonowania i technologii wirtualizacji.

EWIDENCJA SNOW

Odbiornik danych ewidencyjnych (Inventory Data Receiver, IDR) odbiera dane ewidencyjne ze wszystkich źródeł ewidencji. W celu integracji danych z zewnętrznych rozwiązań w zakresie ewidencjonowania i technologii wirtualizacji wymagane jest posiadanie menedżera integracji Snow (Snow Integration Manager, SIM).

Po przetworzeniu danych przez procesor danych ewidencyjnych (Inventory Data Processor, IDP), dane ewidencyjne są przechowywane w bazie danych SNOWDB.

ZADANIE AKTUALIZACJI DANYCH

Zadanie aktualizacji danych to powtarzające się codziennie zadanie w SQL, które przetwarza informacje ze SNOWDB na format przyjaźniejszy w użytkowaniu dla narzędzi zarządzania oprogramowaniem. Zadanie aktualizacji danych ponownie zapełnia bazę danych Snow License Manager nowymi i zaktualizowanymi danymi ewidencyjnymi, stosuje zasady rozpoznawania oprogramowania oraz kalkuluje użycie i alerty.

USŁUGA AKTUALIZACJI SNOW

Usługa aktualizacji Snow aktualizuje zainstalowane oprogramowanie Snow poprzez pobieranie plików aktualizacyjnych z centralnej serwera aktualizacji Snow. Usługi aktualizacji Snow nie zilustrowano w Przeglądzie platformy.

USŁUGA ROZPOZNAWANIA OPROGRAMOWANIA

Wszelkie nierozpoznane oprogramowanie jest automatycznie przesyłane do biura usługi rozpoznawania oprogramowania (Software Recognition Service, SRS) do analizy. Po rozpoznaniu aplikacji, zespół SRS tworzy nowe reguły filtrowania oprogramowania i aktualizuje centralną bazę danych SRS. Snow License Manager uzyskuje aktualizacje z bazy danych SRS codziennie za pośrednictwem usługi aktualizacji Snow.

CENTRUM ZARZĄDZANIA I KONFIGURACJI SNOW

Centrum zarządzania i konfiguracji Snow służy do zarządzania technicznymi i administracyjnymi częściami Snow License Manager.

SIECIOWY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA SNOW LICENSE MANAGER

Sieciowy interfejs użytkownika Snow License Manager (SLM Web UI) to główny interfejs użytkownika dla Snow License Manager. To tam zarządza się wszelkimi informacjami o instalacji oprogramowania, jego użyciu, użytkownikach, komputerach, urządzeniach mobilnych, licencjach oraz umowach, a także zadaniami administracyjnymi.

PLATFORMA AUTOMATYZACJI

Platforma automatyzacji jest stosowana do automatyzacji procesów takich jak SAM, obejmujących prośby dotyczące oprogramowania oraz ponowne jego wykorzystanie w oparciu o użytkowanie lub subskrypcje.

Odpowiedzialność użytkownika

Snow License Manager jest zaprojektowany, aby efektywnie zarządzać dużymi wolumenami danych i zapewniać odpowiednie narzędzia do analizy zgodności aplikacji, planowania zasobów, zarządzania kosztami i wielu innych. Wiele informacji, takich jak dane ewidencyjne oraz reguły rozpoznawania oprogramowania są automatycznie wprowadzane do systemu.

Jednakże Snow License Manager opiera się również w dużej mierze na informacjach, które nie są dostępne w ewidencji, w szczególności informacjach o licencjach. Jeśli informacje wprowadzone przez użytkownika są nieprawidłowe lub niepełne, wyniki nie będą precyzyjne.

Zrozumienie głównych koncepcji jest kluczowe dla osiągnięcia wiarygodnych wyników w Snow License Manager. Wszystkim użytkownikom SLM Web UI zaleca się przeczytanie i zapoznanie się z dokumentem Koncepcje, terminologia i funkcje.