Skip to main content

Ikony, konfiguracje i dane

Wskazówki w interfejsie graficznym użytkownika pomagają rozróżniać pomiędzy różnymi typami raportów i plików, a także zapewniają łatwy dostęp do funkcji raportów, takich jak usuwanie, edytowanie czy planowanie.

Podczas pracy z raportami możliwość rozróżniania między konfiguracjami raportów i danymi raportów jest bardzo ważne. Konfiguracja raportów decyduje na przykład o tym, jakie dane (np. kolumny) mają zostać zawarte w raporcie oraz jak dane raportu będą filtrowane. Dane raportu stanowią informacje, które wypełniają te kolumny, gdy uruchomiona zostanie funkcja Pokaż raport. Po utworzeniu konfiguracja raportu prawdopodobnie zostanie zachowana, natomiast generowane w nim dane będą ulegać zmianie wraz z rozwojem otoczenia sieciowego i dodawaniem licencji do systemu. Raport słowny jest wykorzystywany zamiennie do opisywania konfiguracji raportu i jego danych.

Ikona

Opis

StandardReport_BuiltIn

Raporty standardowe stanowią wyjściowy zbiór konfiguracji raportów dostarczanych z systemem. Na przykład standardowa konfiguracja dla Podsumowanie zgodności obejmuje następujące kolumny: Aplikacja, Producent, Łączna liczba licencji, Wymóg licencji, Dostępne licencje, Zakres, Zgodność i Koszt. Ikona przedstawia arkusz roboczy.

StandardReport_UserModified

Modyfikowane przez użytkownika raporty standardowe to standardowe konfiguracje, które zostały spersonalizowane przez użytkownika, na przykład z użyciem dodatkowych kolumn danych lub przestawionych kolumn, a następnie zapisane. Raporty te są widoczne dla użytkownika, które je utworzył. Ikona przedstawia arkusz roboczy z symbolem użytkownika.

StandardReport_Shared

Udostępnione raporty to zmodyfikowane przez użytkownika raporty standardowe, które zostały udostępnione. Wszyscy użytkownicy w organizacji, którzy mają uprawnienia dostępu do raportu standardowego, w oparciu o który powstał raport zmodyfikowany, mogą ten raport wyświetlać. Ikona przedstawia arkusz roboczy z symbolem udostępniania.

StandardReport-Custom

Raporty spersonalizowane to dodatkowe konfiguracje raportów dostarczanych przez Snow Services. Przykłady raportów spersonalizowanych obejmują Dane LPAR i WPAR, Oprogramowanie na komputer i Nieprzypisane oprogramowanie zewidencjonowane.

Zapisywanie systemu obsługuje kilka formatów plików rozróżnianych za pomocą znaczników:

Ikona

Opis

icon-report-csv.png

Wskazuje na raport, który został zapisany w systemie jako plik CSV. Ikona przedstawia plik ze znacznikiem CSV.

icon-report-pdf.png

Wskazuje na raport, który został zapisany w systemie jako plik PDF. Ikona przedstawia plik ze znacznikiem PDF.

icon-report-xls.png

Wskazuje na raport, który został zapisany w systemie jako plik programu Microsoft Excel (XLS/XLSX). Ikona przedstawia plik ze znacznikiem XLS.

icon-report-xml.png

Wskazuje na raport, który został zapisany w systemie jako plik XML. Ikona przedstawia plik ze znacznikiem XML.

Bezpośredni dostęp do funkcji:

Ikona

Opis

Download.png

Zapisuje konfigurację raportu w systemie w sekcji Pliki raportów i/lub pobiera raport na urządzenie, w zależności od widoku.

ReportSchedule

Pozwala skonfigurować/edytować parametry planowania dla automatycznego tworzenia plików raportu.

EditBlue

Otwiera okno dialogowe, w którym można edytować nazwę i/lub opis raportu. Nie dotyczy Raportów standardowych.

RemoveWhite

Usuwa raport. Dotyczy tylko raportów utworzonych przez zalogowanego użytkownika.