Skip to main content

Wyszukiwanie urządzeń mobilnych, użytkowników, umów, licencji i obiektów

Uwaga

W tym rozdziale opisano funkcję wyszukiwania kategorii urządzeń mobilnych, użytkowników, umów, licencji i obiektów. Opis funkcji wyszukiwania dla innych kategorii zawierają części Wyszukiwanie aplikacji i komputerów.

Funkcja wyszukiwania opiera się na standardowych listach, jednak już od początku zastosowano filtrowanie. Wyszukiwania domyślnie nie obejmują wszystkich dostępnych kolumn w określonej kategorii.

Aby rozpocząć wyszukiwanie:

  1. Wybierz typ operatora i wpisz wyszukiwany ciąg znaków. Użyj % jako znaku wieloznacznego.

  2. Aby dodać nowe kryterium wyszukiwania, wybierz typ z dolnej listy i kliknijAddCriterion.

    Wybrany typ zostanie dodany do listy powyżej.

  3. Kliknij Szukaj.

    Wyszukiwanie nie zostanie aktywowane, dopóki nie zostanie wpisany prawidłowy ciąg znaków i kryteria wyszukiwania.

    Search

Zapisywanie wyszukiwań urządzeń mobilnych, użytkowników, umów, licencji i obiektów

Filtry i grupowanie wybrane przy wyszukiwaniu, niezależnie od kategorii, można zapisać, aby łatwo uzyskać do nich dostęp i użyć ich później. Wyszukiwania są zapisywane według użytkownika.

  • Wybierz Zapisz wyszukiwanie z menu kontekstowego i wpisz nazwę wyszukiwania.

Wyszukiwania, które zostały zapisane, można wybrać z listy Zapisane wyszukiwania. Gdy użyte zostanie zapisane wyszukiwanie, zostanie ono zastosowane do aktualnych informacji z bazy danych.