Skip to main content

Szczegółowy widok użytkowników

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnym użytkowniku, kliknij pozycję na liście użytkowników.

Górna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o użytkowniku.

Aplikacje

Komputery

Urządzenia

Zalogowano

IconApplications
IconComputers
IconDevices
IconDate

Liczba aplikacji używanych przez użytkownika.

Liczba komputerów używanych przez użytkownika.

Liczba urządzeń używanych przez użytkownika.

Pokazuje, kiedy ostatnio logował się użytkownik.

Dolna część widoku szczegółowego zawiera szczegółowe informacje o użytkowniku. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Aplikacje, z których korzystał użytkownik, a także wszelkie dane dotyczące użytkowania.

Strzałka ArrowRight na lewo od nazwy aplikacji na liście jest dostępna dla wszystkich aplikacji z zarejestrowanym użyciem. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć wykres użytkowania.

Na które komputery i kiedy logował się użytkownik.

Lista zawiera zarówno komputery, jak i serwery, takie jak Citrix oraz Terminal Server.

Na jakich urządzeniach mobilnych rejestrował się użytkownik.

Ogólne informacje o użytkowniku.

Informacje są pogrupowane według typu informacji. Uwaga: niektóre informacje wprowadzane są ręcznie i dlatego nie są dostępne do czasu ich rejestracji.

Urządzenia (niebędące zewidencjonowanymi komputerami), na których ten użytkownik uruchamiał aplikacje.

Aplikacje, dla których użytkownik otrzymał prawa użytkowania.

Plany subskrypcyjne Microsoft 365, które zostały przypisane do użytkownika.

Przesłane dokumenty i linki związane z użytkownikiem.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie dokumentami i linkami.