Skip to main content

Prawa do użytkowania aplikacji

Prawa do użytkowania aplikacji można przypisywać do użytkowników, aby np. monitorować i zapewnić prawidłowe korzystanie z drogich aplikacji. Gdy użytkownik bez praw do użytkowania korzysta z aplikacji, zostanie wygenerowany alert.

Aplikacja z zarejestrowanymi prawami użytkowania jest oznaczona komunikatem ostrzegawczym Zarejestrowane prawa aplikacji.

Dodaj prawa do użytkowania aplikacji

  1. Przejdź do aplikacji.

  2. W zakładce Użytkownicy kliknij prawym przyciskiem myszy użytkownika, który uzyska prawa użytkowania aplikacji, a następnie kliknij opcję Dodaj prawa dla użytkownika.

    • Wszyscy użytkownicy, którzy nie mają praw korzystania z aplikacji, są podświetleni na czerwono na liście.

    • Komunikat ostrzegawczy Zarejestrowane prawa aplikacji zostanie dodany do aplikacji.